Popis projektu

Budova kultúrneho domu sa nachádza v meste Hanušovce nad Topľou, v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou na parcele C-KN 16/2, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj. Budova je podľa charakteru účelu užívania rozdelená na dva objekty. Vo vykurovanom suteréne a v časti prvého nadzemného podlažia sa nachádza fitness centrum. V časti druhého nadzemného podlažia sa nachádza komunitné centrum. V časti prvého nadzemného podlažia a v nevykurovanom suteréne sa nachádza informačné centrum mladých. Časť priestorov celej budovy vytvára hospodársku činnosť (fitness centrum) . Kapacita vyčlenená každý rok na túto činnosť však neprekračuje 20 percent celkovej ročnej kapacity budovy. Cieľom projektu je a pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.
Pre dosiahnutie úspor energií v hodnotenej budove sa spracovatelia energetického auditu zamerali na úsporné opatrenia v oblasti:
1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru
2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
3. meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
4. výmena zásobníka TV za lokálne tepelné čerpadlá na ohrev TV
5. rekonštrukcia interiérového osvetlenia
Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 10,55 ton, 5 realizovaných opatrení na zníženie potreby energie v budove o 421 246,3 kWh/rok na podlahovej ploche budovy 2 208,36 m2.
Budova kultúrneho domu po zhotovení návrhových úprav po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň ULTRANÍZKOENERGETICKÁ
– TRIEDA A1.
Priamymi užívateľmi výsledkov projektu sú nájomcovia objektu. Sekundárnymi užívateľmi výsledkov projektu sú všetci obyvatelia mesta pri návšteve kultúrnych podujatí.

Viac
Subjekt
Mesto Hanušovce nad Topľou
Miesta realizácie
Hanušovce nad Topľou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.11.2019
Celková suma
703,977 €
Vlastné zdroje
35,199 €
Vyčerpané z projektu
633,320 €
Nezrovnalosti
187 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
28.06.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
125,4993 (MWh/rok)
Cieľ
125,4993 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
102757,2726 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
582727,446 (kWh/rok)
Cieľ
582727,446 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
112147,767 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
22,7421 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2208,36 (m2)
Cieľ
2208,36 (m2)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MW)
Cieľ
0,003 (MW)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MWt)
Cieľ
0,003 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,8571 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,6842 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za EA

Faktúra za EA Tera Green

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,132 €
Schválené na preplatenie
3,132 €
Realizácia
06.02.2017
Názov

Faktúra 2 za PD

Faktúra 2 za PD Tera Green

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
13,440 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

Faktúra za veľkoplošný pútač

Faktúra za veľkoplošný pútač Siettex

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Faktúra 1 za PD

Faktúra 1 za PD Tera Green

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuiding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,443 €
Schválené na preplatenie
184,443 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuiding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,443 €
Schválené na preplatenie
184,443 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,259 €
Schválené na preplatenie
169,259 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,259 €
Schválené na preplatenie
169,259 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Faktúra stavebný dozor 1

Faktúra Jadoz 10/18-02/19

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
26.03.2019
Názov

Faktúra stavebný dozor 2

Faktúra Jadoz 03/19 - 04/19

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor 4-7/2019

Faktúra Jadoz 04/19 - 07/19

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding 3

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,957 €
Schválené na preplatenie
126,957 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding 3

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,957 €
Schválené na preplatenie
126,957 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuiding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,376 €
Schválené na preplatenie
118,376 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuiding

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,376 €
Schválené na preplatenie
118,376 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Publicita projektu - stála tabuľa

Faktúra Siettex

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Jadoz

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding 5

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Eurobuilding 6

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Energetický certifikát

Faktúra Tera green

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Finančný manažér

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
6,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Projektový manažér

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Mesto Hanušovce nad Topľou
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
10,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Hanušovce nad Topľou

Suma celkom
187 €
Vrátená suma
187 €
Suma na vymáhanie
187 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SIETTEX s. r. o.
IČO
44189192
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
EURO-BUILDING, a.s.
IČO
35683066
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.