Popis projektu

Budovu materskej školy tvorí jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt. Nosný systém budovy tvoria pôvodné steny murované z plných pálených tehál hr. 450 mm. Zastrešenie budovy tvorí drevená sedlová strecha so strešnou krytinou z lakoplastovaného plechu, stropy sú drevené. Vykurovaná plocha budovy je 398,55 m2. Budova je zachovalá, avšak s vysokou energetickou náročnosťou, niektoré poruchy stavby zhoršujú mikroklimatické podmienky a bezpečnosť vyučovania v škole. Stav nosných konštrukcií možno hodnotiť ako dobrý. Bezbariérový vstup do budovy je zabezpečený existujúcou vstupnou rampou.

: zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 

:

 - zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

- riadenie projektu a publicita projektu

Obec Nižný Hrabovec s.č.40, C-KN 70 k.ú. Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 5

- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - 1

- podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek - 398,55 m2

- zníženie potreby energie vo verejných budovách - 106 209 kWh/rok

- zníženie mernej potreby energie na vykurovanie z 277,09 na 25,37 kWh/m2.a

Viac
Subjekt
Obec Nižný Hrabovec
Miesta realizácie
Nižný Hrabovec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.09.2019
Celková suma
240,947 €
Vlastné zdroje
12,047 €
Vyčerpané z projektu
219,526 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Mat…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
05.10.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
8,197 (Kg/rok)
Cieľ
6,43 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0147 (MW)
Cieľ
0,0155 (MW)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0147 (MWt)
Cieľ
0,0155 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
25,137 (MWh/rok)
Cieľ
19,995 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
9,3784 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,416 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
418,27 (m2)
Cieľ
398,55 (m2)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
18,811 (MWh/rok)
Cieľ
7,5838 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
63,2087 (MWh/rok)
Cieľ
63,2087 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
44397,7 (kWh/rok)
Cieľ
55624,8322 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
179688,6715 (kWh/rok)
Cieľ
176533,737 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
21996,887 (kWh/rok)
Cieľ
58726,2195 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,372 €
Schválené na preplatenie
54,372 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,372 €
Schválené na preplatenie
54,372 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce 2

Faktúra Plynmont2

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,976 €
Schválené na preplatenie
57,976 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce 2

Faktúra Plynmont2

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,976 €
Schválené na preplatenie
57,976 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 3

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,830 €
Schválené na preplatenie
84,830 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 3

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,830 €
Schválené na preplatenie
84,830 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,348 €
Schválené na preplatenie
22,348 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,348 €
Schválené na preplatenie
22,348 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra Naňák

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2016
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Prodap

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Faktúra za energetický certifikát

Faktúra Eneco

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Nižný Hrabovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov IČO
Názov
Ing. arch. Ľubomír Naňák, architektonická agentúra
IČO
33268932
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
PLYNMONT Humenné s.r.o.
IČO
36499781
Názov
Prodap s.r.o.
IČO
36490903
Názov
Ing. Michal Dvorjak
IČO
33271887
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.