Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ vo Vígľaši. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením tepelného čerpadla a zavedením regulácie,  rekonštrukcie osvetlenia. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie ultranízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude 87,5%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je

Viac
Subjekt
Obec Vígľaš
Miesta realizácie
Vígľaš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.09.2019
Celková suma
523,708 €
Vlastné zdroje
26,185 €
Vyčerpané z projektu
484,692 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
17.10.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
24.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
22.05.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
856,4 (m2)
Cieľ
664,29 (m2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MW)
Cieľ
0,023 (MW)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MWt)
Cieľ
0,023 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,67 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
34,375 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,89 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
106,78 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
79,45 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
174,515 (MWh/rok)
Cieľ
174,515 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,4146 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
151100,3568 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
155199,3 (kWh/rok)
Cieľ
162642,1054 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
117130,2888 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
459,952 €
Schválené na preplatenie
459,952 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
459,956 €
Schválené na preplatenie
459,952 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
23,466 €
Schválené na preplatenie
23,466 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

vypracovanie EA

Faktúra (EA)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
1,275 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

externý manažment za 8/2018

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2018
Názov

externý manažment za 01/2019

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

externý manažment za 03/2019

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

informačná tabuľa

Faktúra (pútač)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

externý manažment za 11/2018

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

externý manažment za 02/2019

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

externý manažment za 04/2019

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

výkon činnosti SD

Faktúra (SD)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

výkon činnosti SD

Faktúra (SD)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

externý manažment za 10/2018

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

externý manažment za 05/2019

Faktúra (EPM)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

vypracovanie PD

Faktúra (PD)

Vlastník dokladu
Obec Vígľaš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2017
Názov IČO
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
Kubányi Drahomír Ing.
IČO
40145085
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO
IČO
33290725
Názov
KEMA reklama, s.r.o.
IČO
50656333
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.