Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu  v obci Boleráz. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia stropu do podstrešného prostoru,

-výmeny otvorových konštrukcií,

-výmeny svietidiel,

-výmeny ústredného kúrenia ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Boleráz
Miesta realizácie
Boleráz
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2019
Celková suma
254,709 €
Vlastné zdroje
12,735 €
Vyčerpané z projektu
238,452 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
24.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
16.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
24.04.2019
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
124982,6605 (kWh/rok)
Cieľ
140896,4441 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
86,0706 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,15 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
24,4787 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1752,3 (m2)
Cieľ
1752,3 (m2)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
67,478 (MWh/rok)
Cieľ
60,707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
181,226 (MWh/rok)
Cieľ
181,226 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
113748,0 (kWh/rok)
Cieľ
120519,0189 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
285624,9 (kWh/rok)
Cieľ
283171,68 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Boleráz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,619 €
Schválené na preplatenie
102,516 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Boleráz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,516 €
Schválené na preplatenie
102,516 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2190164

Vlastník dokladu
Obec Boleráz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,082 €
Schválené na preplatenie
135,936 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2190164

Vlastník dokladu
Obec Boleráz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,936 €
Schválené na preplatenie
135,936 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2190210

Vlastník dokladu
Obec Boleráz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.