Popis projektu

projektu  je v obci Turany nad Ondavou prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

je komplexné zateplenie kultúrno-správnej budovy, ktoré zahŕňa zateplenie fasády a strešného plášťa, rekonštrukciu vykurovacieho systému úpravou strojnej časti zariadenia kotolne, výmenu pôvodných okenných konštrukcií a vonkajšej dvernej konštrukcie, a taktiež vybudovanie vstupnej rampy pre imobilných. Ohrev teplej vody bude zabezpečený novými ohrievačmi vody a pre zabezpečenie efektívneho riešenia vetrania v miestnostiach bude slúžiť rekuperačná jednotka a ventilátory. V celom objekte sa vymenia pôvodné svietidlá za úsporné. KSB budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového vstupu do budovy novovybudovanou  rampou.

- realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Budova bude vplyvom realizácie projektu zaradená v rámci spotreby primárnej energie do a dosiahne sa zníženie energie na vykurovanie až o . Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 o .  

Viac
Subjekt
Obec Turany nad Ondavou
Miesta realizácie
Turany nad Ondavou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2019
Celková suma
381,494 €
Vlastné zdroje
19,075 €
Vyčerpané z projektu
333,633 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti KSB Tu…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
15.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
26.04.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
106,87 (t ekviv. CO2)
Cieľ
64,92 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,33 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
74,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1572,98 (m2)
Cieľ
1579,84 (m2)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
19,3626 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
105,89 (MWh/rok)
Cieľ
112,2207 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
92858,077 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
651113,67 (kWh/rok)
Cieľ
654610,7159 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
113427,6293 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.2018143 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,407 €
Schválené na preplatenie
145,407 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.2018143 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,407 €
Schválené na preplatenie
145,407 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FA2019025

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FA2019025

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,225 €
Schválené na preplatenie
188,225 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FA2019025

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,225 €
Schválené na preplatenie
188,225 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Externý manažment 05/2018

F2018146

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Externý manažment 06/2018

F2018184

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2018
Názov

Externý manažment 07/2018

F2018233

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2018
Názov

Externý manažment 08/2018

F2018272

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Externý manažment 09/2018

F2018322

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Externý manažment 10/2018

F2018369

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Externý manažment 11/2018

F2018409

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Externý manažment 12/2018

F2018453

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Externý manažment 01/2019

2019036

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Externý manažment 02/2019

2019082

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Externý manažment 03/2019

2019131

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Externý manažment 04/2019

2019163

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Externý manažment 05/2019

2019218

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Externý manažment 06/2019

2019251

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra č. 2019005

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Faktúra č. OF17017

Vlastník dokladu
Obec Turany nad Ondavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
EEE Audicert, s.r.o.
IČO
44564333
Názov
Miroslav Rebej
IČO
41991303
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.