Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Mesto Stará Turá

Popis projektu

Predmetom projektu je obnova budovy MŠ v meste Stará Turá na ulici Hurbanova 142, ktorá bola postavená v 70-tich rokoch minulého storočia s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy  zateplením obvodového plášťa budovy, zateplením strešného plášťa budovy a k tomu náležiacich klampiarskych prác, priradenie solárneho ohrevu vody, hydraulické vyregulovanie UK a TV, modernizáciu osvetlenia, vetranie a rekuperáciu, fotovoltaickú elektráreň ako aj ďalšie stavebné a dokončovacie práce uvedené  v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi pričom snahou mesta je zabezpečiť tejto cieľovej skupine kvalitné a zdraviu prospešné prostredie. Opatreniam na úsporu energie v budove sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele : P0612, P0470, P0250, P0705, P0628, P0627, P0084, P0103, P0701, P0706, P0707,P0080, P0687, P0689, P0694, P0691, P0692.

Viac
Subjekt
Mesto Stará Turá
Miesta realizácie
Stará Turá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2019
Celková suma
644,286 €
Vlastné zdroje
32,214 €
Vyčerpané z projektu
422,951 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
15.04.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
09.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
23.05.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,872 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
45,4 (t ekviv. CO2)
Cieľ
45,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0154 (MW)
Cieľ
0,0154 (MW)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0049 (MWt)
Cieľ
0,0049 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0105 (MWe)
Cieľ
0,0105 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,2 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
32,8 (Kg/rok)
Cieľ
32,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1983,1 (m2)
Cieľ
1983,1 (m2)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
60,126 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
269,0183 (MWh/rok)
Cieľ
269,0183 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
208892,3259 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
454724,83 (kWh/rok)
Cieľ
454724,83 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
282489,1644 (kWh/rok)
Cieľ
282489,1644 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,791 €
Schválené na preplatenie
274,791 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,791 €
Schválené na preplatenie
274,791 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Stavebné práce

Unistav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,161 €
Schválené na preplatenie
148,161 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Unistav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,161 €
Schválené na preplatenie
148,161 €
Realizácia
17.02.2020
Názov

Stavebné práce

Unistav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Gulač - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stavebné práce

Unistav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Stavebné práce

Unistav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Informačné tabule

T-štúdio - informačné tabule

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
T-štúdio s.r.o.
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Informačné tabule

T-štúdio - informačné tabule

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
T-štúdio s.r.o.
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Energetický certifikát

Proximae - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Energetický certifikát

Proximae - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Externý manažment

Enif - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Externý manažment

Enif - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Externý manažment

Enif - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Externý manažment

Enif - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Pro BioSpace - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Pro BioSpace - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2016
Názov IČO
Názov
T-štúdio s.r.o.
IČO
34120866
Názov
Bc. Tomáš Gulač
IČO
43389431
Názov
Ing. Peter Lacko- Proximae
IČO
44310935
Názov
Enif s.r.o.
IČO
45465371
Názov
Pro BioSpace s.r.o.
IČO
36752789
Názov
UNISTAV spol. s r.o.
IČO
31409539
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.