Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Nová Bošáca zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou okien a dverí a výmenou osvetlenia. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie až na úroveň 48,16 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou až o 67,59 %.

Názov projektu:

 Zateplenie obvodového plášťa

- Zateplenie strechy

- Výmena okien a dverí

- Výmena osvetlenia

- Vybudovanie novej kotolne

Projekt rieši aj bezbariérový vstup do objektu.

Viac
Subjekt
Obec Nová Bošáca
Miesta realizácie
Nová Bošáca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.05.2019
Celková suma
930,867 €
Vlastné zdroje
46,543 €
Vyčerpané z projektu
902,255 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
16.12.2016
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
30.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
28.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
30.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
166758,3367 (kWh/rok)
Cieľ
46883,6576 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1 (MW)
Cieľ
0,1 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1 (MWt)
Cieľ
0,1 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
129,0 (MWh/rok)
Cieľ
129,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
9,4963 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,99 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
8,8892 (Kg/rok)
Cieľ
5,38 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
29,7694 (Kg/rok)
Cieľ
14,97 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
33,2951 (Kg/rok)
Cieľ
16,92 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1655,56 (m2)
Cieľ
1610,79 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
34,8719 (MWh/rok)
Cieľ
94,38 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
207,0117 (MWh/rok)
Cieľ
207,0117 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
172139,78 (kWh/rok)
Cieľ
112631,6641 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
75151,1915 (kWh/rok)
Cieľ
79621,3497 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce časť 2

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448,355 €
Schválené na preplatenie
438,152 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce časť 2

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,152 €
Schválené na preplatenie
438,152 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

stavebné práce časť 1

Faktúra za stavebné práce časť 1

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,650 €
Schválené na preplatenie
312,065 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce časť 1

Faktúra za stavebné práce časť 1

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,065 €
Schválené na preplatenie
312,065 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Projektová dokumentácia

FA projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,229 €
Schválené na preplatenie
15,229 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce final

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2019-007 za stavebný dozor

Faktúra 2019-007 za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,750 €
Schválené na preplatenie
14,750 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Faktúra 2019/157 za externé riadenie projektu

Faktúra 2019/157 za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,600 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Faktúra 2019015 za stavebné práce

Faktúra 2019015 za stavebné práce / final

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,642 €
Schválené na preplatenie
112,460 €
Realizácia
23.08.2019
Názov IČO
Názov
RV stav, s.r.o.
IČO
46163379
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
YRREJ, spol. s r.o.
IČO
51725215
Názov
INGART.SK s. r. o.
IČO
46474935
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.