Popis projektu

Projekt „Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu Bystrička  je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti  a  zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. V celom objekte sa  vymenia všetky exteriérové okná a dvere za nové plastové okná s izolačným trojsklom a v celom objekte sa vymenia všetky klasické žiarovky za úsporné LED. Existujúci objekt sa  celý zateplí a to, v zmysle platných noriem od 01.01.2016 v kategórii  A v časti primárna energia,  celá jeho fasáda z fasádneho polystyrénu EPS B70F , sokel po celom obvode xps polystyrénom a strešná konštrukcia z minerálnej vlny.
Hlavným výstupom projektu bude zníženie potreby energie na vykurovanie zo 140 na 51 kWhm2.a.  Navrhovaná úspora ide nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť

Viac
Subjekt
Obec Bystrička
Miesta realizácie
Bystrička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.06.2020
Celková suma
296,183 €
Vlastné zdroje
14,809 €
Vyčerpané z projektu
8,500 €
Nezrovnalosti
15,822 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
04.02.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
22.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
02.10.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,8905 (Kg/rok)
Cieľ
3,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1294,2 (m2)
Cieľ
1345,2 (m2)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,3107 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,98 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
22,5677 (Kg/rok)
Cieľ
20,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
94,968 (MWh/rok)
Cieľ
72,0589 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
159808,8 (kWh/rok)
Cieľ
140606,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
81701,0 (kWh/rok)
Cieľ
104610,0749 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
176,669 (MWh/rok)
Cieľ
176,669 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
87211,1903 (kWh/rok)
Cieľ
124241,6727 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 2017003

Faktúra 2017003

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

Faktúra 1800001

Faktúra 1800001

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra 170004

Faktúra č.1700004

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

Faktúra č.2019015

Faktúra č.2019015

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
4,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2019015

Faktúra č.2019015

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

Faktúra č.200002

Faktúra č. 200002

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020063

Faktúra č. 2020063

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020063

Faktúra č. 2020063

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020063

Faktúra č. 2020063

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bystrička

Suma celkom
5,713 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Bystrička

Suma celkom
15,822 €
Vrátená suma
15,822 €
Suma na vymáhanie
15,822 €
Typ
Produkt, druh, proj… Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
TATRA BUILDING s.r.o.
IČO
47169761
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
VIZUALDK s.r.o.
IČO
50505700
Názov
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
IČO
36384810
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.