Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Prevádzkovo-administratívna budova obce Bystré

Obec Bystré

Popis projektu

Projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Prevádzkovo-administratívna budova obce Bystré" je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy v obci Bystré. Žiadateľom je obec Bystré, ako majiteľ budovy a pozemku. Cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorí v budove pracujú a obyvatelia obce Bystré. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej budovy" a podporných aktivít projektu. Miestom realizácie projektu je obec Bystré, Šarišská 98. Bezbariérový vstup do budovy bude súčasťou projektu. Podporné aktivity projektu - riadenie projektu a publicita projektu.
Miesto realizácie projektu: Obec Bystré, Šarišská 98, parcely č. 467/1 a 467/2, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 709,25m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 77 500 kWh/rok, pričom merná spotreba energie na vykurovanie sa zníži z 131,42 kWh/(m2.a) na 25,67 kWh/(m2.a), teda o 80,5%. Po ukončení realizácie projektu bude administratívna budova s takmer nulovou potrebou energie, energetická trieda sa zmení z "C" na "A0".
Ďaľšie merateľné ukazovatele projektu:
- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 5
- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - 1

Viac
Subjekt
Obec Bystré
Miesta realizácie
Bystré
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.02.2020
Celková suma
227,359 €
Vlastné zdroje
11,368 €
Vyčerpané z projektu
208,851 €
Nezrovnalosti
601 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
17.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
07.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
17.12.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MWt)
Cieľ
0,0032 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,15 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,8335 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,833 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,739 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
709,25 (m2)
Cieľ
709,25 (m2)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
11,622 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
48,1957 (MWh/rok)
Cieľ
48,1957 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
36573,6433 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
93337,15 (kWh/rok)
Cieľ
92358,3807 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
40562,7796 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,137 €
Schválené na preplatenie
102,137 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,137 €
Schválené na preplatenie
102,137 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce 2

Faktúra Stell 2

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,149 €
Schválené na preplatenie
44,149 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce 2

Faktúra Stell 2

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,149 €
Schválené na preplatenie
44,149 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,211 €
Schválené na preplatenie
41,211 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,211 €
Schválené na preplatenie
41,211 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell 4

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,355 €
Schválené na preplatenie
18,355 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stell 4

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,355 €
Schválené na preplatenie
18,355 €
Realizácia
17.02.2020
Názov

Faktúra za spracovanie EC

Faktúra GM - projektová kancelária

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Faktúra za spracovanie EA

Faktúra Novák

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

Faktúra za spracovanie PD

Faktúra GM - projektová kancelária 2

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra GM - projektová kancelária 3

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Projektový manažér

Faktúra Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Finančný manažér

Faktúra Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bystré

Suma celkom
601 €
Vrátená suma
601 €
Suma na vymáhanie
601 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Stell s.r.o
IČO
36500771
Názov
Ing.Michal Gajdoš - GM - Projektová kancelária
IČO
10739548
Názov
Ing.Anton Novák
IČO
32939540
Názov
Ing. Michal Dvorjak
IČO
33271887
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.