Popis projektu

Stručný popis projektu:

projektu je (KSB) v obci Marhaň prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

je obnova fasády budovy zateplením s výmenou okien, vstupných a balkónových dverí a zateplením stropu nad posledným podlažím. Okenné konštrukcie sa vymenia aj s vonkajšími a vnútornými parapetmi. Pri oknách vymenených investorom sa taktiež plánuje výmena vnútorných a vonkajších parapetov. Bude vykonaná aj výmena oplechovania atík a strešných ríms. Taktiež predmetom projektu je aj výmena dreveného strešného podbitia pre jeho nevyhovujúci stav. Pre zlepšenie úspory energie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému - KSB v obci budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového vstupu do budovy pomocou oceľovej rampy.

- realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Budova bude vplyvom realizácie projektu zaradená v rámci celkovej energetickej hospodárnosti do a dosiahne sa zníženie energie na vykurovanie až o . Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 v odhade až  do 35,07 t/ročne.

Viac
Subjekt
Obec Marhaň
Miesta realizácie
Marhaň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2019
Celková suma
225,024 €
Vlastné zdroje
11,251 €
Vyčerpané z projektu
224,063 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
29.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
29.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
18.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,7111 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,56 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
14,7568 (Kg/rok)
Cieľ
7,42 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
49,272 (Kg/rok)
Cieľ
48,94 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1032,86 (m2)
Cieľ
1032,86 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
48,7281 (MWh/rok)
Cieľ
26,3497 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
140,7603 (MWh/rok)
Cieľ
140,7603 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
92032,18 (kWh/rok)
Cieľ
114410,617 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
238324,6431 (kWh/rok)
Cieľ
345903,6735 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
91090,6157 (kWh/rok)
Cieľ
122574,8159 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
1,989 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,020 €
Schválené na preplatenie
136,020 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,020 €
Schválené na preplatenie
136,020 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Realizácia stavebného diela "Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň" podľa súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,930 €
Schválené na preplatenie
70,930 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavebného diela "Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň" podľa súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,930 €
Schválené na preplatenie
70,930 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
3,990 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

Externý manažment 1/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Externý manažment 2/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Externý manažment 3/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,171 €
Schválené na preplatenie
7,171 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Externý manažment 4/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Externý manažment 6/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
12.07.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
CityEnergy, s.r.o.
IČO
48115487
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
Miroslav Rebej
IČO
41991303
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.