Popis projektu

Predmetom projektu je celková obnova budovy materskej školy v obci Rudlov v okrese Vranov nad Topľou s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej triede B. V rámci projektu budú zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

    •  rekonštrukciu obálky budovy (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strešnej roviny a výmenu pôvodných výplní otvorov)

    •  výmenu existujúcich tepelných zdrojov za nové plynové kondenzačné kotly a rekonštrukciu vykurovacej sústavy   

V energetickom audite bol navrhnutý aj systém vetrania (inštalácia rekuperačnej jednotky). Toto opatrenie, ako vytvorenie nového miesta spotreby, nie je súčasťou projektu. Bude realizované súbežne s projektom z prostriedkov žiadateľa.

. V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 84,1 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je 68515,6 kWh/rok, hodnota „Value for Money“ je 2,416.

Viac
Subjekt
Obec Rudlov
Miesta realizácie
Rudlov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.04.2020
Celková suma
177,140 €
Vlastné zdroje
8,857 €
Vyčerpané z projektu
163,347 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ R…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
25.04.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
15.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
16.08.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
8,2698 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,1512 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,0351 (Kg/rok)
Cieľ
5,8469 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
10,2 (Kg/rok)
Cieľ
2,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
356,5 (m2)
Cieľ
332,6 (m2)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
11,6118 (MWh/rok)
Cieľ
12,9308 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
53,9117 (MWh/rok)
Cieľ
53,9117 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
42299,93 (kWh/rok)
Cieľ
40980,8241 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
66605,6 (kWh/rok)
Cieľ
68515,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
49405,7901 (kWh/rok)
Cieľ
47601,2911 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (MŠ stavebné práce)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (MŠ stavebné práce)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,124 €
Schválené na preplatenie
163,347 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (MŠ stavebné práce)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,347 €
Schválené na preplatenie
163,347 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra (stavebný dozor)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

EPM 1905

Faktúra (MŠ EPM 1905)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

EPM 1903

Faktúra (MŠ EPM 1903)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

EPM 1902

Faktúra (MŠ EPM 1902)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2019
Názov

EPM 1901

Faktúra (MŠ EPM 1901)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

EPM 1812

Faktúra (MŠ EPM 1812)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2019
Názov

EPM 1811

Faktúra (MŠ EPM 1811)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

EPM 1810

Faktúra (MŠ EPM 1810)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

EPM 1809

Faktúra (MŠ EPM 1809)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

EPM 1808

Faktúra (MŠ EPM 1808)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2018
Názov

energetický audit

Faktúra (MŠ energetický audit)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra (MŠ stavebné práce 2)

Vlastník dokladu
Obec Rudlov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov IČO
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
M-SILNICE SK s.r.o.
IČO
36833380
Názov
ECOTEN consulting s.r.o.
IČO
50745727
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.