Popis projektu

Budova obecného úradu, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je administratívna budova vo vlastníctve obce Pčoliné, ktorá sa nachádza v okrese Snina v Prešovskom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - , ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií - zateplenie obvodového plášťa, sokla, výmena okien a dverí, zateplenie stropov

• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 577 ob. budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Viac
Subjekt
Obec Pčoliné
Miesta realizácie
Pčoliné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.06.2019
Celková suma
230,687 €
Vlastné zdroje
11,534 €
Vyčerpané z projektu
229,467 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
23.02.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
23.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0316 (MW)
Cieľ
0,0317 (MW)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0316 (MWt)
Cieľ
0,0317 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
40,7124 (MWh/rok)
Cieľ
40,9188 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
9,3376 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,0862 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
10,8213 (Kg/rok)
Cieľ
7,1903 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
11,8913 (Kg/rok)
Cieľ
7,9012 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
336,44 (m2)
Cieľ
315,46 (m2)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1,4562 (MWh/rok)
Cieľ
1,2428 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
13,1033 (MWh/rok)
Cieľ
13,1033 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
11647,1 (kWh/rok)
Cieľ
11860,5429 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
195388,702 (kWh/rok)
Cieľ
196651,4548 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
31625,6653 (kWh/rok)
Cieľ
32205,2323 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,575 €
Schválené na preplatenie
144,575 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,575 €
Schválené na preplatenie
144,575 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,298 €
Schválené na preplatenie
73,298 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
3,072 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,298 €
Schválené na preplatenie
73,298 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru_1

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru_2

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Faktúra za vypracovanie energetického auditu

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Služby externého riadenia

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Pčoliné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
20.06.2019
Názov IČO
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
Ing. Marián Výhonský
IČO
37938088
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.