Popis projektu

Projekt s názvom "Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Vyšný Žipov" je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy materskej školy v obci Vyšný Žipov. Žiadateľom je obec Vyšný Žipov, ako majiteľ budovy a pozemku.

je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy prostredníctvom 5 opatrení na jej zníženie - stavebné opatrenia (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií), hydraulické vyregulovanie, výmena zdroja tepla, výmena svietidiel a riadená výmena vzduchu.

sú žiaci a zamestnanci, ktorí v budove študujú/pracujú a nepriamo aj obyvatelia obce Vyšný Žipov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Vyšný Žipov" a podporných aktivít projektu.

je obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 22.
V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 2083,30m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu ročnej spotreby primárnej energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 457 884 kWh/rok, pričom merná spotreba energie na vykurovanie sa zníži z 146,92 kWh/(m2.a) na 26,55 kWh/(m2.a), teda o 81,9%. Po ukončení realizácie projektu bude budova obecného úradu ultranízkoenergetická, energetická trieda sa zmení z "E" na "A1".

Viac
Subjekt
Obec Vyšný Žipov
Miesta realizácie
Vyšný Žipov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.03.2020
Celková suma
693,846 €
Vlastné zdroje
34,692 €
Vyčerpané z projektu
637,400 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti mat…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
03.01.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
23.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
10.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
02.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,05 (MW)
Cieľ
0,05 (MW)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,05 (MWt)
Cieľ
0,05 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
52,5 (MWh/rok)
Cieľ
52,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
22,0095 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,809 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,089 (Kg/rok)
Cieľ
0,0898 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,4661 (Kg/rok)
Cieľ
14,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2083,3 (m2)
Cieľ
2083,3 (m2)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
24,9383 (MWh/rok)
Cieľ
24,0537 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
118,692 (MWh/rok)
Cieľ
118,692 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
93753,75 (kWh/rok)
Cieľ
94638,2868 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
436245,696 (kWh/rok)
Cieľ
437537,342 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
98511,1302 (kWh/rok)
Cieľ
105186,3843 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,882 €
Schválené na preplatenie
190,882 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,882 €
Schválené na preplatenie
190,882 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Faktúra za SD 01.2019

Faktúra Naňák2

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

Faktúra za SD 03.2019

Faktúra Naňák4

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Faktúra za SD 10.-12.2018

Faktúra Naňák1

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

Faktúra za SD 02.2019

Faktúra Naňák3

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 2

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,711 €
Schválené na preplatenie
137,711 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 2

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,711 €
Schválené na preplatenie
137,711 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 3

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,106 €
Schválené na preplatenie
216,106 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 3

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,106 €
Schválené na preplatenie
216,106 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 4

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 4

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,501 €
Schválené na preplatenie
85,501 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 4

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,501 €
Schválené na preplatenie
85,501 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra za dočasný pútač

Faktúra publicita 2

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2019
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

Faktúra publicita

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Faktúra za energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
17,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce - čerpanie rezervy

Faktúra Unistav 5

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Žipov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov IČO
Názov
SIETTEX s. r. o.
IČO
44189192
Názov
Ing. arch. Ľubomír Naňák, architektonická agentúra
IČO
33268932
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.