Popis projektu

Projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T." je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, obecného úradu a materskej školy v obci Jastrabie nad Topľou. Žiadateľom je obec Jastrabie nad Topľou, ako majiteľ budovy a pozemku.

je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu/materskej školy prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a zateplenie strechy.

sú zamestnanci/žiaci, ktorí v budove pracujú a obyvatelia obce Jastrabie nad Topľou.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej " a podporných aktivít projektu. Miestom realizácie projektu je obec Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 113. Bezbariérový vstup do budovy je existujúci.- riadenie projektu a publicita projektu,
: Obec Jastrabie nad Topľou s.č.113, C-KN 255 k.ú. Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 580,59m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 116 969 kWh/rok, pričom merná spotreba energie na vykurovanie sa zníži z 419,56 kWh/(m2.a) na 57,66 kWh/(m2.a), teda o 86,3%. Po ukončení realizácie projektu bude budova obecného úradu ultranízkoenergetická, energetická trieda sa zmení z "E" na "A1".

Ďaľšie merateľné ukazovatele projektu:
- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 5
- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - 2
 

Viac
Subjekt
Obec Jastrabie nad Topľou
Miesta realizácie
Jastrabie nad Topľou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.05.2020
Celková suma
223,530 €
Vlastné zdroje
11,176 €
Vyčerpané z projektu
181,241 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
30.10.2016
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
15.05.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
30.10.2016
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
15.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
11.05.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
580,59 (m2)
Cieľ
580,59 (m2)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
61,04 (MWh/rok)
Cieľ
61,0454 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
49565,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
157052,26 (kWh/rok)
Cieľ
155481,748 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
56748,0011 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
11,4796 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,4768 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,6214 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0014 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0094 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti OcÚ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
109,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti MŠ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
30,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
28,416 €
Schválené na preplatenie
28,416 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
107,017 €
Schválené na preplatenie
107,017 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
28,416 €
Schválené na preplatenie
28,416 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
107,017 €
Schválené na preplatenie
107,017 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce OcÚ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
37,406 €
Schválené na preplatenie
37,406 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce MŠ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
8,403 €
Schválené na preplatenie
8,403 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce MŠ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
8,403 €
Schválené na preplatenie
8,403 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce OcÚ

Faktúra Constructor EU

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
37,406 €
Schválené na preplatenie
37,406 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Constructor EU 3

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
10,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Constructor EU 3

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
10,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Constructor EU 3

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
10,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Constructor EU 3

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
10,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Energetický certifikát

TENES 13052020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Energetický certifikát

TENES 13052020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Riadenie projektu

DVOMI 31032020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Riadenie projektu

DVOMI 31032020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebný dozor

JADOZ 030420

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebný dozor

JADOZ 030420

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebný dozor

JADOZ 030420

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebný dozor

JADOZ 030420

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Projektová dokumentácia

DD-ARCH 2 03052019

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

Projektová dokumentácia

DD-ARCH 3 12082020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

DD-ARCH 3 12082020

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

DD-ARCH 1 01022017

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2017
Názov

Projektová dokumentácia

DD-ARCH 1 01022017

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2017
Názov

Projektová dokumentácia 2

DD-ARCH s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Projektová dokumentácia 2

DD-ARCH s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Energetický certifikát

TENES, s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Energetický certifikát

TENES, s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Jastrabie nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Jastrabie nad Topľou

Suma celkom
705 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
IČO
36836907
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
TENES, s.r.o.
IČO
46876618
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.