Popis projektu

Cieľom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hudcovce, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov materskej školy a zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy.

Realizácia projektu bude pozostávať z kombinácie piatich opatrení, ktoré boli navrhnutné ak optimálna voľba opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci moderizácie systému vykurovania, prípravy teplej vody, osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla. Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ "Value for money", ktorý sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa, t.j. zníženie potreby energie vo verejnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ Value for money je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu, t.j. "získaná hodnota za vynaložené finančné prostriedky".

Viac
Subjekt
Obec Hudcovce
Miesta realizácie
Hudcovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2019
Celková suma
213,908 €
Vlastné zdroje
10,695 €
Vyčerpané z projektu
208,650 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
03.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
24.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,6187 (MWh/rok)
Cieľ
2,6187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
24,585 (t ekviv. CO2)
Cieľ
15,7168 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,7258 (Kg/rok)
Cieľ
3,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
13,4749 (Kg/rok)
Cieľ
15,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
539,0 (m2)
Cieľ
539,0 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
31,612 (MWh/rok)
Cieľ
12,9882 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
87,4757 (MWh/rok)
Cieľ
87,4757 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
55863,7 (kWh/rok)
Cieľ
74487,4533 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
189991,157 (kWh/rok)
Cieľ
187942,957 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
59396,1778 (kWh/rok)
Cieľ
88277,017 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č.18FV102301

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,365 €
Schválené na preplatenie
86,365 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č.18FV102301

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,365 €
Schválené na preplatenie
86,365 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVIMAT 18112001

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,193 €
Schválené na preplatenie
38,193 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVIMAT 18112001

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,193 €
Schválené na preplatenie
38,193 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVIMAT 19020402

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,927 €
Schválené na preplatenie
67,927 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVIMAT 19020402

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,927 €
Schválené na preplatenie
67,927 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Stavebný dozor 1

Faktúra SD KONCZ

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Stavebný dozor 2

Faktúra SD KONCZ

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
2,427 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Energetický certifikát budovy

Faktúra TERAgreen

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Vstupný audit budovy

Faktúra ENAU 2017070308

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Externý manažment 1

Faktúra KPA 18045

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
3,015 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Externý manažment 2

Faktúra KPA 19013

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Externý manažment 3

Faktúra KPA 19022

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra Inžinierska agentúra 2017009

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra Inžinierska agentúra 2017012

Vlastník dokladu
Obec Hudcovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
26.04.2017
Názov IČO
Názov
STAVIMAT s.r.o.
IČO
43953859
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
Inžinierska agentúra, s. r. o.
IČO
36839051
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.