Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zvýšenie energetickej účinnosti budovy miestneho kultúrneho strediska v obci Nesvady. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny osvetlenia,

-rekonštrukcie ústredného kúrenia ako aj ďalších stavebných úprav a dokončovacích prác uvedených v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Mesto Nesvady
Miesta realizácie
Nesvady
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.02.2020
Celková suma
412,432 €
Vlastné zdroje
20,622 €
Vyčerpané z projektu
199,761 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
25.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
20.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
11.08.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
20.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,024 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
179,5233 (MWh/rok)
Cieľ
179,5233 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
89392,1645 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
183595,2 (kWh/rok)
Cieľ
169832,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1920,4 (m2)
Cieľ
1924,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
90,1312 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
101607,609 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,190 €
Schválené na preplatenie
128,190 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,190 €
Schválené na preplatenie
128,190 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,571 €
Schválené na preplatenie
71,571 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,571 €
Schválené na preplatenie
71,571 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2017
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nesvady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov IČO
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
PETRAM, a. s.
IČO
44989814
Názov
IN - PRO s. r. o.
IČO
46367756
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.