Popis projektu

Predmetom projektu je celková obnova budovy materskej školy v obci Jaklovce v okrese Gelnica, Košický kraj, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej triede D.

V rámci projektu budú zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

    •  rekonštrukciu obálky budovy (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strešnej roviny, zateplenie podlahy nad suterénom a výmenu pôvodných výplní otvorov)

    •  rekonštrukciu vykurovacej sústavy a prípravy TV 

. V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 72,9 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je 138 012 kWh/rok, hodnota „Value for Money“ je 1,84.

Viac
Subjekt
Obec Jaklovce
Miesta realizácie
Jaklovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.11.2019
Celková suma
302,158 €
Vlastné zdroje
15,108 €
Vyčerpané z projektu
287,171 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ J…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
23.10.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
15.05.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
29.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
113001,8951 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
826,38 (m2)
Cieľ
788,64 (m2)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,7508 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
154,7527 (MWh/rok)
Cieľ
154,7527 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
133745,0154 (kWh/rok)
Cieľ
138146,0688 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
134295,2122 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,3017 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra (stavebné práce MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

stavebné práce

faktúra (stavebné práce MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
287,171 €
Schválené na preplatenie
287,171 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra (stavebné práce MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
287,171 €
Schválené na preplatenie
287,171 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebný dozor 2.Q 2019

Faktúra (MŠ SD)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra (MŠ Remopel)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Stavebný dozor 3.Q 2019

Faktúra (MŠ SD)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Externý manažment 7/2019

Faktúra (MŠ EPM 07 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebný dozor 4.Q 2019

Faktúra (MŠ SD)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Externý manažment 6/2018

Faktúra (MŠ EPM 06 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2018
Názov

Stavebný dozor - doplatok

Faktúra (MŠ SD)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Externý manažment 7/2018

Faktúra (MŠ EPM 07 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

Externý manažment 8/2018

Faktúra (MŠ EPM 08 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2018
Názov

Externý manažment 9/2018

Faktúra (MŠ EPM 09 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Externý manažment 10/2018

Faktúra (MŠ EPM 10 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Externý manažment 11/2018

Faktúra (MŠ EPM 11 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Externý manažment 12/2018

Faktúra (MŠ EPM 12 2018)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2019
Názov

Externý manažment 1/2019

Faktúra (MŠ EPM 01 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

Externý manažment 2/2019

Faktúra (MŠ EPM 02 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

Externý manažment 3/2019

Faktúra (MŠ EPM 03 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

Externý manažment 4/2019

Faktúra (MŠ EPM 04 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Externý manažment 5/2019

Faktúra (MŠ EPM 05 2019)

Vlastník dokladu
Obec Jaklovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Jaklovce

Suma celkom
302,158 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
302,158 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
REMOPEL, s.r.o.
IČO
36474614
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
Ing. Ján Kandrík - Agentúra RAK
IČO
40109127
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.