Popis projektu

V rámci našej školy dizajnu, pôsobí Centrum odborného vzdelávania a prípravy od roku 2015 a to konkrétne: • Centrum inovácii a vzdelávania v oblasti kreatívneho priemyslu, • Centrum inovácii a vzdelávania v oblasti dizajnu, • Centrum inovácii a výskumu v kreatívnom priemysle.Projekt bude realizovaný v budove Školy dizajnu č: 14801/3 na parcele číslo 14801/105, ktorej vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava. Nájomná zmluva jeplatná 30 rokov od dňa jej platnosti, t.j., do roku 2038. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené nasledovne: • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy, • vybavenie odborných učební,V našom projekte budeme sledovať nasledovné merateľné ukazovatele projektu: • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov • Počet podporených COVP • Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach • Počet renovovaných verejných budov • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Viac
Subjekt
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.06.2023
Celková suma
1,425,094 €
Vlastné zdroje
71,255 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vybavenie odborných učební
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
26.06.2023
Názov
energetická efektívnosť budovy školy
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
14.05.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
21.12.2020
Názov
rekonštrukcia budovy školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
14.05.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
21.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2020,0 (m2)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107631,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,22 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
342,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2020,0 (m2)
Naposledy aktualizované
05.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,622 €
Schválené na preplatenie
19,622 €
Realizácia
29.07.2020
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,371 €
Schválené na preplatenie
21,371 €
Realizácia
29.07.2020
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetická efektívnosť budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Výkresová skrinka 105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A1-105731

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa pre filmovú techniku 13477

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka pre formát A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A1-105731

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa na PC 25941

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský stôl s výbavou 23217 + 22150

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkresová skrinka A1-105731

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka A1-105731

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Skriňa na PC 25941

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Dielenský stôl s výbavou 23217 + 22150

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Skriňa pre filmovú techniku 13477

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka 105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Výkresová skrinka pre formát A0-105721

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon RC-6

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZC1233 2,72x11m Chromagreen, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY9150 Terronic Beauty Dish s voštinovým filtrom / 55cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3694 FOMEI LED -100D, doskové svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nikon blesk SB-5000

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7805 Odrazová doska 5-IN-1/110 cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3480 Fomei TRX32 Canon, sada vysielač / prijímač

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7859 Fomei TR - 16 RFD, rádiový prijímač / receiver 2.4 GHz / 16 kanálov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Canon EOS 2000D + 18-55 IS II + brašna SB130 + 16GB SD karta

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3481 Fomei TRX32 Nikon, sada vysielač / prijímač

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Canon EF 24-105mm f/4 L IS II USM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3467 FOMEI LED WIFI-100D, doskové svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY4414 Fomei Digitalis 400/400, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY9115 Fomei Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7811 Odrazová doska 5-in-1 / 120x180cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Velbon statív Sherpa 300

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manfrotto MKELMII4BK-BH statív s guľ. hlavou

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7465 Fomei Difúzny stan-BIG 100 x 88 x 102 cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3512 Master LS-10B, stojan, max. 250 cm, 3 sekcie

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lowepro Pro Trekker BP 350 AW II

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7344 set B / 4W uchytenie pozadia

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZC1265 2,72x11m ARCTIC WHITE papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZC1268 2,72x11m BLACK, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZC1205 2,72x11m STORM GREY, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manfrotto Two Section Aluminium- Core

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY9115 Fomei Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7549 Fomei 30x180S/ STRIP BOX Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7538 Fomei 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7513 Fomei DFS-4- diel.klapky 16,5 cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7810 Odrazová doska 5-in-1/80cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7538 Fomei 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY3041 Fomei Digitalis Pro T600

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY4294 BASIC Štúdiová taška pre svetlá a stojany Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7660 Fomei adaptér - DFS - FOMEI/ Bowens

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NIKON D850 + AF-S 24- 120mm f/4 VR

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nikon D7500 + 18-140 AF-S DX VR

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Canon EOS 5D mark IV

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Canon Speedlite 600 EX II-RT

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hähnel CAPTUR Timer Kit Nikon

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nikon MC-DC2

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SONY DSC-RX10M4

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OSRAM 64717 650W 230V GY9.5 CP89 FRL FRM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Panasonic DC-TZ95

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aveli XRT-00174

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ARRI 650 Junior

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DMX UP-1

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manfrotto Pantograph Top 2C

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aveli XRT-00174

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

ARRI 650 Junior

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

DMX UP-1

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Manfrotto Pantograph Top 2C

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nikon D7500 + 18-140 AF-S DX VR

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon RC-6

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

ZC1233 2,72x11m Chromagreen, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY9150 Terronic Beauty Dish s voštinovým filtrom / 55cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3694 FOMEI LED -100D, doskové svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nikon blesk SB-5000

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7805 Odrazová doska 5-IN-1/110 cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3480 Fomei TRX32 Canon, sada vysielač / prijímač

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7859 Fomei TR - 16 RFD, rádiový prijímač / receiver 2.4 GHz / 16 kanálov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3481 Fomei TRX32 Nikon, sada vysielač / prijímač

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon EF 24-105mm f/4 L IS II USM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3467 FOMEI LED WIFI-100D, doskové svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY4414 Fomei Digitalis 400/400, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY9115 Fomei Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Velbon statív Sherpa 300

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Manfrotto MKELMII4BK-BH statív s guľ. hlavou

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7465 Fomei Difúzny stan-BIG 100 x 88 x 102 cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3512 Master LS-10B, stojan, max. 250 cm, 3 sekcie

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Lowepro Pro Trekker BP 350 AW II

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

ZC1268 2,72x11m BLACK, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

ZC1205 2,72x11m STORM GREY, papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Manfrotto Two Section Aluminium- Core

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY9115 Fomei Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7549 Fomei 30x180S/ STRIP BOX Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7538 Fomei 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7513 Fomei DFS-4- diel.klapky 16,5 cm

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7810 Odrazová doska 5-in-1/80cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7538 Fomei 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY3041 Fomei Digitalis Pro T600

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY4294 BASIC Štúdiová taška pre svetlá a stojany Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7660 Fomei adaptér - DFS - FOMEI/ Bowens

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

NIKON D850 + AF-S 24- 120mm f/4 VR

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon Speedlite 600 EX II-RT

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Hähnel CAPTUR Timer Kit Nikon

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nikon MC-DC2

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

SONY DSC-RX10M4

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

OSRAM 64717 650W 230V GY9.5 CP89 FRL FRM

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Panasonic DC-TZ95

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7344 set B / 4W uchytenie pozadia

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

ZC1265 2,72x11m ARCTIC WHITE papierová rola

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon EOS 5D mark IV

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

FY7811 Odrazová doska 5-in-1 / 120x180cm, Terronic

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Canon EOS 2000D + 18-55 IS II + brašna SB130 + 16GB SD karta

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (grafický a priemyselný dizajn)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (grafický a priemyselný dizajn)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (odevný dizajn)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (odevný dizajn)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (IKT) - 013 Softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
26,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (IKT) - 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
190,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (IKT) - 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
190,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (IKT) - 013 Softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
26,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (softvér)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
60,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Vybavenie odborných učební (softvér)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
60,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (film a animácia)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební (film a animácia)

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdy 06/2020-05/2021

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Žiadaná suma
8,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Manažér verejného obstarávania

Mzdy 06/2020-05/2021

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Finančný manažér

Mzdy 06/2020-05/2021

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Žiadaná suma
18,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Schodolez

Faktúra

Vlastník dokladu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov IČO
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
FaxCopy Pro s.r.o.
IČO
47076178
Názov
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
IČO
17327547
Názov
ALPHASET spol. s r.o.
IČO
31325611
Názov
Syntex Bratislava s.r.o.
IČO
35774673
Názov
ARMO-SK s. r. o.
IČO
51838362
Názov
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, Bratislava
IČO
31792952
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.