Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav objektu Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP.

Súčasťou stavebných úprav bude zateplenie jestvujúceho obvodového plášťa objektu, výmena okien a dverí na fasáde, zmenšenie otvoru troch vrát na fasáde a výmeny za nové vráta, zateplenie podhľadu pod strechou, náter strešnej krytiny, zasypanie jestvujúcej montážnej jamy s vytvorením novej časti podlahy, rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych priestorov (WC, šatne, umyvarky), výmena rozvodov ZTI (voda, kanalizácia), elektroinštalácie, vykurovania a vyhotovenie vonkajšej dažďovej kanalizácie na odvod dažďovej vody zo strechy objektu.

Modernizácia vybavenia COVP pozostáva najmä z nákupu sústruhov a frézok, ich dovybavenia a z nákupu laseru, počítačových zostáv, 3D tlačiarne, tlačiarne, dataprojektora a licencií do učebne CAD/CAM systémov.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dubnica nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.08.2021
Celková suma
1,130,629 €
Vlastné zdroje
56,531 €
Vyčerpané z projektu
39,640 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
19.11.2018
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné úpravy priestorov COVP
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
19.11.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,813 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
106812,99 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
248,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
684,48 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3D tlačiareň

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
-
Názov

dataprojektor s príslušenstvom

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
-
Názov

laserová tlačiareň

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

laserová gravírka

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,812 €
Schválené na preplatenie
13,812 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,640 €
Schválené na preplatenie
3,640 €
Realizácia
-
Názov

laserová gravírka

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,812 €
Schválené na preplatenie
13,812 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

PC zostava

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,640 €
Schválené na preplatenie
3,640 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

3D tlačiareň

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

dataprojektor s príslušenstvom

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

laserová tlačiareň

Faktúra č.1990201

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Prednastavovací prístroj

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,326 €
Schválené na preplatenie
12,326 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Jemný nastavovač nulovej polohy

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nastavovač nulovej polohy

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

3D-analógový snímač

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Redukcia SK50

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Digitálny výškomer

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,279 €
Schválené na preplatenie
5,279 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Snímací dotyk dlhý

Faktúra č.191011194

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č.20VF089

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.20VF089

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.