Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hájske. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny otvorových konštrukcií,

-výmeny svietidiel,

-výmeny ústredného kúrenia ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy, vytvoriť kvalitné, príjemne a zdraviu prospešné prostredie  a naplniť merateľné ukazovatele.

Budova kultúrneho domu  v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v spomínanej budove.

Viac
Subjekt
Obec Hájske
Miesta realizácie
Hájske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2020
Celková suma
216,817 €
Vlastné zdroje
10,841 €
Vyčerpané z projektu
194,472 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
10.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
29.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
943,7 (m2)
Cieľ
943,7 (m2)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,6024 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
34,6916 (MWh/rok)
Cieľ
34,6917 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
18089,2262 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
76439,7 (kWh/rok)
Cieľ
75779,11 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
23103,8884 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,065 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,282 €
Schválené na preplatenie
96,282 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,282 €
Schválené na preplatenie
96,282 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,190 €
Schválené na preplatenie
98,190 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,190 €
Schválené na preplatenie
98,190 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hájske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2018
Názov IČO
Názov
PARTNER SERVICES, s.r.o.
IČO
35854421
Názov
RENAK, s.r.o.
IČO
50625128
Názov
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO
36231371
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.