Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy obecného úradu v obci Oravský Podzámok a to obnovou obalových konštrukcií - zateplenie obvodového plášťa, izoláciou strechy, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov, modernizáciou vykurovacieho systému, systémov prípravy teplej vody  a modernizáciou osvetlenia. Projekt taktiež rieši bezbariérový prístup do budovy na sprístupnenie imobilných návštevníkov k službám poskytovaných v tejto verejnej budove. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca. Projektované činnosti sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená jednoduchá a dlhodobá prevádzka, ktorá spĺňa energetické a iné normy. Implementáciou projektu sa znížia náklady na vykurovanie, zvýši sa kvalita pracovného a kultúrneho prostredia a zníži sa "tepelný smog" budovy. Ďalším prínosom je prínos pre obec a obyvateľov v podobe uštrených finančných prostriedkov na vykurovanie.

Realizáciou projektu sa zásadným spôsobom zníži energetická náročnosť budovy (merná potreba tepla na vykurovanie je v súčasnosti 320,3 kWh/m2/rok a po realizácii projektu bude 28,4 kWh/m2/rok) a zaradí sa z triedy F do triedy A1.

Viac
Subjekt
Obec Oravský Podzámok
Miesta realizácie
Oravský Podzámok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.08.2019
Celková suma
228,320 €
Vlastné zdroje
11,416 €
Vyčerpané z projektu
177,554 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
26.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
02.06.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
26.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
30,6105 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,156 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
20,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
691,0 (m2)
Cieľ
691,01 (m2)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,7488 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
133,8 (MWh/rok)
Cieľ
119,8 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
109051,2235 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
472644,0 (kWh/rok)
Cieľ
385583,58 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
121230,3129 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, ostatné

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,249 €
Schválené na preplatenie
90,249 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, ostatné

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,249 €
Schválené na preplatenie
90,249 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Faktúra za zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, ostatné

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,724 €
Schválené na preplatenie
85,724 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, ostatné

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,724 €
Schválené na preplatenie
85,724 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Faktúra za zateplenie obvodového plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, ostatné

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Faktúra za externé riadnenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu - projektový manažér

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Oravský Podzámok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov IČO
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
Ing. Štefan Šutý
IČO
32273550
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.