Popis projektu


Hlavným cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Strečno“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy materskej školy.  Vlastníkom budovy je obec Strečno. 
Projekt zahŕňa
• Stavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy1. zateplenie obvodového plášťa
2. zateplenie strešnej konštrukcie

3. Výmena otvorových konštrukcií

4. Modernizácia osvetlenia

5. Inštalácia OZE

6. Modernizácia vykurovania• Riadenie projektu
• Publicita a informovanosť

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy materskej školy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou
860,52 m² s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi
celkovou ročnou potrebou energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 71 976 kWh/rok, pričom potreba energie
na vykurovanie sa zníži zo 177,80 kWh/( m².a) na 48,80 kWh/( m².a), teda o 72,60 %

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.10.2018
Celková suma
218,630 €
Vlastné zdroje
10,932 €
Vyčerpané z projektu
210,426 €
Nezrovnalosti
18,077 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0038 (MWe)
Cieľ
0,0037 (MWe)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
860,52 (m2)
Cieľ
860,52 (m2)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,0049 (MW)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0012 (MWt)
Cieľ
0,0012 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
1,2075 (MWh/rok)
Cieľ
1,2075 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,71 (MWh/rok)
Cieľ
3,71 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,8763 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,29 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
7,533 (Kg/rok)
Cieľ
4,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,1182 (Kg/rok)
Cieľ
21,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
71,77 (MWh/rok)
Cieľ
67,3937 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
130,7477 (MWh/rok)
Cieľ
130,7477 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
58977,7 (kWh/rok)
Cieľ
63353,9937 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
57396,684 (kWh/rok)
Cieľ
55331,436 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
69408,0795 (kWh/rok)
Cieľ
80476,8292 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5011800387

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,446 €
Schválené na preplatenie
199,446 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5011800387

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5011800387

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,808 €
Schválené na preplatenie
199,446 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5011800387

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
2,054 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. S2018012

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. S2018012

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
3,480 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180081

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180074

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
1,331 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180067

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180061

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180055

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie projektu

FAKTÚRA č. 20180052

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
23.08.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Strečno

Suma celkom
18,077 €
Vrátená suma
18,077 €
Suma na vymáhanie
18,077 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Názov
LUMA - SK, spol.s.r.o.
IČO
36428001
Názov
TERCIA, spol. s r.o.
IČO
36375764
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.