Popis projektu

Obec Virt sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno a leží 17 km východne od Komárna. Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti celej budovy obecného úradu vo Virte zlepšením tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií a otvorových konštrukcií, kompletnou modernizáciou vykurovacích systémov a osvetlenia. Plánovanými stavebnými úpravami, ako sú zateplenie fasády, výmenou okien, vchodových dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy, výmenou svetelných zdrojov na úsporné svetelné zdroje sa kladne riešia jestvujúce závažné nedostatky daného objektu, vyplývajúce predovšetkým z veľkých tepelných strát vo vykurovacom období, neefektívneho využívania primárnych energetických zdrojov. Na základe vypracovaného tepelno-technického posudku bolo vypočítané plánované zníženie celkovej potreby energie určenej na vykurovanie o 86,48527 MWh = 311,346 GJ/rok čo je 84,3 %-né zníženie. Nevyhnutnou súčasťou riešenia komfortu budovy Obecného úradu bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu na prízemie budovy.

Viac
Subjekt
Obec Virt
Miesta realizácie
Virt
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.04.2020
Celková suma
234,301 €
Vlastné zdroje
11,715 €
Vyčerpané z projektu
98,682 €
Nezrovnalosti
442 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie energetickej hospodárnosti bu…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
19.02.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
24.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
09.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
656,2 (m2)
Cieľ
656,2 (m2)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
31,677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MW)
Cieľ
0,016 (MW)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MWt)
Cieľ
0,016 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,89 (t ekviv. CO2)
Cieľ
15,19 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
93,663 (MWh/rok)
Cieľ
93,663 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
61986,0326 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
89015,8 (kWh/rok)
Cieľ
94378,66 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
72126,4925 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,282 €
Schválené na preplatenie
96,282 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Činnosti externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Vyhotovenie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

Vyhotovenie energetického certifikátu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbe

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Činnosti externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Virt
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Virt

Suma celkom
442 €
Vrátená suma
442 €
Suma na vymáhanie
442 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Virt

Suma celkom
350 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
STAVAK s.r.o.
IČO
50343092
Názov
ENERGY-CERT s.r.o.
IČO
46527524
Názov
Ing. arch. Milan Schwarz - MIMTAS
IČO
34693378
Názov
HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36841196
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.