Popis projektu

Obecný úrad a kultúrny dom bol navrhnutý v roku 1974. V tom čase bol kultúrny dom a obecný úrad moderná stavba. Napriek priebežnej údržbe technologického stavu budovy aj jej interiéru, sú určité súbory a technologické vybavenie odstupom času fyzicky opotrebované, zastarané, vyžadujú generálnu rekonštrukciu alebo výmenu. Budova má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie nie je pod celou budovou.
zníženie energetickej náročnosti budovy. 

Výmenou okien a celkovým zateplením budovy sa zlepší stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení.

- zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu, realizácia bezberiérového vstupu do budovy
u - riadenie projektu a publicita projektu
: Obec Parchovany,Hlavná 470, C-KN 1/1, 1/7 k.ú. Parchovany, okres Trebišov, Košický kraj

- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 5
- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - 1
- podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek -  2479,31 m2
- zníženie potreby energie vo verejných budovách - 515 468,9 kWh/rok
- zníženie mernej potreby energie na vykurovanie z  223,54 na 32,22 kWh/m2.a

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.01.2020
Celková suma
806,164 €
Vlastné zdroje
40,308 €
Vyčerpané z projektu
689,006 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
29.11.2016
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
23.08.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
30.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,6187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
25,8038 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,8038 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
175920,5025 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2479,31 (m2)
Cieľ
2479,31 (m2)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
25,7229 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,5187 (MWh/rok)
Cieľ
157,5187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
131795,7206 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
704786,71 (kWh/rok)
Cieľ
695370,4446 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra Apro

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
APRO, s.r.o. Trebišov
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
19,200 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,959 €
Schválené na preplatenie
282,959 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,959 €
Schválené na preplatenie
282,959 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Karem stav

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
4,980 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Karem stav

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
4,980 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra za publicitu

Faktúra Pastel

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za publicitu

Faktúra Pastel

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,059 €
Schválené na preplatenie
381,059 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,059 €
Schválené na preplatenie
381,059 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO 3

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO 3

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra MLO 3

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor 2

Faktúra Karem stav 2

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor 3

Faktúra Karem stav 3

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

Faktúra Pastel 2

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Faktúra Enau 1

Faktúra za energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2017
Názov

Faktúra Enau 2

Faktúra za energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Parchovany

Suma celkom
762,743 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
762,743 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
APRO, s.r.o. Trebišov
IČO
31716270
Názov
Ing. Peter Sklečár - PASTEL
IČO
10798862
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
MLO s.r.o.
IČO
47401800
Názov
Karem stav s.r.o.
IČO
47469528
Názov
APRO, s.r.o. Trebišov
IČO
31716270
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.