Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Kšinná. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny elektroinštalácie a  osvetlenia,

-výmeny otvorových konštrukcií

-rekonštrukcie vykurovania ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Kšinná
Miesta realizácie
Kšinná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.06.2019
Celková suma
531,410 €
Vlastné zdroje
26,570 €
Vyčerpané z projektu
492,927 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
12.04.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
26.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
21.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
43213,865 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0012 (MW)
Cieľ
0,0012 (MW)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0012 (MWt)
Cieľ
0,0012 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,1959 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
71,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
78,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1746,11 (m2)
Cieľ
1746,11 (m2)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,9212 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
17,836 (MWh/rok)
Cieľ
17,836 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
15914,8022 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
768359,92 (kWh/rok)
Cieľ
766613,81 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

spracovanie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
3,501 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

spracovanie projektu pre stavebné povolenie stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,820 €
Schválené na preplatenie
5,820 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,364 €
Schválené na preplatenie
162,322 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,322 €
Schválené na preplatenie
162,322 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,408 €
Schválené na preplatenie
158,408 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,408 €
Schválené na preplatenie
158,408 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,727 €
Schválené na preplatenie
155,727 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,727 €
Schválené na preplatenie
155,727 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
2,547 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
2,547 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

Projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kšinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov IČO
Názov
IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO
36301311
Názov
PETRAM, a. s.
IČO
44989814
Názov
IN - PRO s. r. o.
IČO
46367756
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.