Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie v budove mestského úradu v Trstenej. Realizácia projektu bude prebiahať prosedníctvom jednej hlavnej aktivity, a to Rekonštrukciou mestského úradu, v rámci ktorej sa uskutoční:

1. zateplenie obvodového plášťa budovy

2. rekonštrukcia strechy

3. kompletná výmena otvorových konštrukcií

4. teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody a kompletná úprava elektroinštalácie.

Realizácia projektu rieši rekonštrukciu historickej budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budovy bez zmeny pôdorysu  a vonkajšieho vzhľadu objektu.

Budova mestského úradu je historická budova, ktorá bola znovu vybudovaná v rokoch 1908 - 1910, hlavná časť budovy je v pôvodnom stave , priestory, kde boli pôvodne garáže, sú zrekonštruované a nachádzajú sa tam administratívne priestory. Taktiež bola pristavaná nová časť budovy. Napriek čiastočnej rekonštrukcii a novej prístavbe budova mestského úradu nezlepšila energetické vlastnosti budovy, práve naopak vytvorili sa ešte väčšie bariéry prevádzke a bežnom využívaní budovy.

Realizáciou vyššie uvedených opatrení bude budova mestského úradu zatiedená do energetickej triedy A1 a bude spĺňať štandardy ultranízkoenergetickej budovy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne úroveň 74,6 %.

Viac
Subjekt
Mesto Trstená
Miesta realizácie
Trstená
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.10.2019
Celková suma
536,518 €
Vlastné zdroje
26,826 €
Vyčerpané z projektu
485,896 €
Nezrovnalosti
211 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia Mestského úradu
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
21.09.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
28.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
101765,45 (kWh/rok)
Cieľ
135372,7102 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
144298,1819 (kWh/rok)
Cieľ
180443,2973 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
27,9283 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
55,8566 (Kg/rok)
Cieľ
38,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
14,4813 (Kg/rok)
Cieľ
8,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
143090,87 (kWh/rok)
Cieľ
169748,6232 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
95,0003 (MWh/rok)
Cieľ
61,393 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
196,7657 (MWh/rok)
Cieľ
196,7657 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1594,47 (m2)
Cieľ
1296,88 (m2)
Naposledy aktualizované
18.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič - 11/2018

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič - 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič - 09/2018

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič - 10/2018

Mzdové výdavky - Mgr. Jozef Polakevič - 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
841 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Dočasný veľkoplošný pútač - MsÚ

Dočasný veľkoplošný pútač - MsÚ

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 01/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
927 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Stavebné práce: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482,684 €
Schválené na preplatenie
474,479 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Stavebné práce: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474,479 €
Schválené na preplatenie
474,479 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Stavebný dozor na stavbu: "Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej"

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,185 €
Schválené na preplatenie
5,185 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Stavebný dozor na stavbu: "Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej"

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,185 €
Schválené na preplatenie
5,185 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej - refundácia

Stavebné práce: rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej - refundácia

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Stavebné práce - dobropis - Účtovný doklad č. 20200008

Faktúra (dobropis) k stavebným prácam

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stála tabuľa

Stála tabuľa

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 08/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Výplatná pásak - Mgr. Jozef Polakevič - 07/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 06/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 05/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 04/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 03/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 02/2019

Výplatná páska - Mgr. Jozef Polakevič - 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trstená
Dodávateľ
Mesto Trstená
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Trstená

Suma celkom
211 €
Vrátená suma
211 €
Suma na vymáhanie
211 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Trstená
IČO
00314897
Názov
Grif Plus s.r.o.
IČO
36442003
Názov
Ing. Štefan Jantolák - Obnova stavebná spoločnosť
IČO
17955394
Názov
Ján Jankola RaR
IČO
30528879
Názov
KaProSolutions s.r.o.
IČO
48115398
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.