Popis projektu

Realizácia predkadaného projektu je zameraná na a to formou dodatočného zateplenia obvodového plášťa budovy, zateplenia sokla, stropu suterénu, strechy nad hospodárskou časťou, stropov nad celou MŠ, výmeny drevených okien a dverí z aplastové, vybudovaním dvoch bezbariérových prístupov do MŠ, zrealizovaním nového krovu nad MŠ, kde je plochá strecha, termohydraulické vyrelugovanie ÚK s termostatizácou, rekuperácia celej MŠ, výmena svietidiel.Týmito opatreniami sa dosiahne úspora spotreby energie 119,6 MWh/rok, čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 90,19 %.

- Zateplenie obvodového plášťa

- Zateplenie a obnova strechy

- Zateplenie stropu suterénu

- Obnova drevených okien a vonkajších dverí

- Rekuperácia

- termohydraulické vyregulovanie ÚK

- výmena svietidiel

Viac
Subjekt
Obec Čalovec
Miesta realizácie
Čalovec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.10.2019
Celková suma
455,753 €
Vlastné zdroje
22,788 €
Vyčerpané z projektu
432,181 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
28.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
05.07.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
28.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,9332 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,435 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
19,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
132,592 (MWh/rok)
Cieľ
132,592 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120677,1893 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
526537,2 (kWh/rok)
Cieľ
515056,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0346 (MW)
Cieľ
0,0346 (MW)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0293 (MWt)
Cieľ
0,0293 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0053 (MWe)
Cieľ
0,0053 (MWe)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,797 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
772,0 (m2)
Cieľ
759,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
11,9148 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
144490,7167 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433,693 €
Schválené na preplatenie
432,181 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,181 €
Schválené na preplatenie
432,181 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

energetický audit

FA za energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2016
Názov

externý manažment

FA za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

projektová dokumentácia

FA za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Obec Čalovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2016
Názov IČO
Názov
Renostavmal s.r.o.
IČO
44786212
Názov
STAVAK s.r.o.
IČO
50343092
Názov
Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová URBAN PROJEKCIA
IČO
40972488
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.