Popis projektu

Obecný úrad sa nachádza v Očovej, na ulici SNP 110, na pozemku s parc.č. 1498/1, 1498/3. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. V okolí obecného úradu sú postavené objekty rodinných, bytových domov a objekty občianskej vybavenosti. Pozemok je ohraničený komunikáciami. Prístup do objektu je z ulice SNP. Objekt obecného úradu je v súčasnosti využívaný ako obecný úrad obce, a oddávacia miestnosť a ostatné miestnosti prislúchajúce k oddávacej miestnosti. Funkcie objektu sa nemenia a zostávajú zachované. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy – obecný úrad v Očovej“ je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov.
Objekt obecné úradu má tvar obdĺžnika s viacerými odskokmi na fasáde a s polooblúkovou prístavbou na čelnej strane objektu. Objekt obecného úradu bol postavený v 90. rokoch 20 storočia pričom opravy objektu boli vykonávané len v minimálnom množstve a to výmena okien na 2 NP, úprava vstupu a náter fasády. Objekt je v súčasnosti zastrešený valbovou strechou nad objektom dvomi plochými strechami nad bočnými vystúpenými časťami a poloblúkovou nadoblúkovou časťou napojeniu na valbovú strechu. Objekt je vo väčšej miere podpivničený. Rekonštrukcia je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budovy a bezbariérovosť objektu pre osoby so zníženiu schopnosťou pohybu a orientácie na 1. NP do kancelárie prvého kontaktu.

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.03.2019
Celková suma
420,886 €
Vlastné zdroje
21,044 €
Vyčerpané z projektu
408,645 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti a stav…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
18.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
25.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
18.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
24053,9106 (kWh/rok)
Cieľ
67313,4932 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
521,34 (m2)
Cieľ
521,34 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
26851,4 (kWh/rok)
Cieľ
56700,6786 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
176664,7206 (kWh/rok)
Cieľ
169642,2708 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0266 (MW)
Cieľ
0,0266 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0266 (MWt)
Cieľ
0,0266 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
27,93 (MWh/rok)
Cieľ
27,93 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,5242 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,2462 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0265 (Kg/rok)
Cieľ
0,055 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
4,8777 (Kg/rok)
Cieľ
10,091 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
43,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,1507 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
69,8514 (MWh/rok)
Cieľ
69,8514 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,775 €
Schválené na preplatenie
131,318 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,318 €
Schválené na preplatenie
131,318 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,256 €
Schválené na preplatenie
211,256 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,256 €
Schválené na preplatenie
211,256 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
2,352 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
2,352 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,880 €
Schválené na preplatenie
52,880 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
4,783 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
2,045 €
Realizácia
20.05.2019
Názov IČO
Názov
CONTEST a.s
IČO
36828874
Názov
Ing. Ivan Švec - STAPOS
IČO
40673413
Názov
TK SERVICES
IČO
51263360
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.