Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie

Popis projektu

Cieľom projektu s názvom  „Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie“ je znížiť jej energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania úradu a poskytovania služieb obyvateľstvu. Jedná sa o historickú budovu zo 17. Storočia, čo značne ovplyvnilo voľbu jednotlivých opatrení. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy.

Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako najoptimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení vrámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia. Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money,  ktorý vyjadruje hodnotu merateľného ukazovateľa projektu získanú z vynaložených finančných zdrojov

Viac
Subjekt
Mesto Spišské Podhradie
Miesta realizácie
Spišské Podhradie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.08.2019
Celková suma
283,936 €
Vlastné zdroje
14,197 €
Vyčerpané z projektu
283,936 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
23.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
16.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
30.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
15.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
201996,21 (kWh/rok)
Cieľ
188361,9069 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
77221,115 (kWh/rok)
Cieľ
76593,0484 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,8047 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,22 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,3535 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
785,03 (m2)
Cieľ
802,57 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,3722 (MWh/rok)
Cieľ
83,3722 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
64078,75 (kWh/rok)
Cieľ
64466,1732 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
6,6822 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
14,0036 (Kg/rok)
Cieľ
7,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
19,2935 (MWh/rok)
Cieľ
18,906 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

FA KPA 19027

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
4,880 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

FA KPA 19027

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
4,880 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 11062019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
256,965 €
Schválené na preplatenie
256,965 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 11062019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
256,965 €
Schválené na preplatenie
256,965 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 12062019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,091 €
Schválené na preplatenie
22,091 €
Realizácia
01.08.2019
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.