Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie publicity, informovania a podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP VaI pre rok 2016“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie informovania a publicity a zároveň podpory administratívnych kapacít prijímateľa participujúcich na implementácii OP VaI, vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
844,408 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
31,218 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Zabezpečenie informovania,…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 2 - Zabezpečenie informovania,…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 4 - Zabezpečenie podpory prijí…
Typ
Aktivity súvisiace …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 3 - Zabezpečenie podpory prijí…
Typ
Aktivity súvisiace …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.02.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výroba 30 sekundového TV spotu s troma modifikáciami

faktúra č. 2016004

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,950 €
Schválené na preplatenie
15,950 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Výroba 30 sekundového TV spotu s troma modifikáciami

faktúra č. 2016004

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Poštovné

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Poštovné

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Karimatka Spokey DRIFTER

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Karimatka Spokey DRIFTER

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Karimatka Spokey DRIFTER

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Poštovné

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Karimatka Spokey DRIFTER

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Poštovné

faktúra č. 1020160008

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Veľká obrazová encyklopédia prírody

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Will Grayson, Will Grayson

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Will Grayson, Will Grayson

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Bytosti z báji a legiend

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Will Grayson, Will Grayson

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Bytosti z báji a legiend

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Veľká obrazová encyklopédia zem

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Veľká obrazová encyklopédia zem

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Bytosti z báji a legiend

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlistória, 2. vydanie

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Will Grayson, Will Grayson

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Zem, 2. vydanie

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Zem, 2. vydanie

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Veľká obrazová encyklopédia prírody

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlistória, 2. vydanie

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Bytosti z báji a legiend

faktúra č. 2216010469

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Activity Original 2

faktúra č. 23160065

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Activity Original 2

faktúra č. 23160065

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Activity Original 2

faktúra č. 23160065

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Activity Original 2

faktúra č. 23160065

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Doprava

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Vrecko na stiahnutie šnúrkou s reflexnými časťami - modré

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlavolam v 3D

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlavolam v 3D

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Vrecko na stiahnutie šnúrkou s reflexnými časťami - modré

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Vrecko na stiahnutie šnúrkou s reflexnými časťami - oranžové

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Doprava

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Doprava

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Vrecko na stiahnutie šnúrkou s reflexnými časťami - oranžové

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlavolam v 3D

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Hlavolam v 3D

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Doprava

faktúra č. E16/0024

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Menovka, visačka s ramienkom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

USB kľúč, 16 GB

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
2,319 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Pero gulôčkové s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Vizitky

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poháre na vodu

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Multifunkčné pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada 3 grafitové ceruzky, pravítko, guma

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4, PP materiál

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Kávová súprava

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Brožúra OP VaI

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Menovka, visačka s ramienkom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada lepiacich bločkov

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poznámkový blok A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Papierová taška 375x110 x280 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky C4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Zápisník A6 s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Multifunkčné pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Kávová súprava

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Externá nabíjačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Roll up 85 x 200 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poznámkový blok A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky DL

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Brožúra OP ĽZ

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Záznamová kniha A5

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Záložka do knihy v tvare pierka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada s obalom pero, pentelka, plniace pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Menovka, visačka s ramienkom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Letáky A4 skladačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Roll up 85 x 200 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Letáky A4 skladačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Pero gulôčkové s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Brožúra OP VaI

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Záznamová kniha A5

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

USB kľúč, 16 GB

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada s obalom pero, pentelka, plniace pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Záložka do knihy v tvare pierka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poznámkový blok A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Letáky A4 skladačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Slúchadlá 3,5 mm audio

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Pero gulôčkové s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Externá nabíjačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Papierová taška 375x110 x280 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky DL

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poháre na vodu

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Klúčenka so žetónom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Vizitky

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Roll up 85 x 200 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

USB kľúč, 16 GB

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

USB kľúč, 16 GB

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
2,319 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Menovka, visačka s ramienkom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Klúčenka so žetónom

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Slúchadlá 3,5 mm audio

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada s obalom pero, pentelka, plniace pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Roll up 85 x 200 mm

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Zápisník A6 s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada lepiacich bločkov

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Vizitky

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Slúchadlá 3,5 mm audio

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Pero gulôčkové s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada lepiacich bločkov

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky DL

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Poznámkový blok A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Letáky A4 skladačka

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada s obalom pero, pentelka, plniace pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada lepiacich bločkov

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky C4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Papierové tašky 240 x 80 x 320 mm s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Vizitky

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Slúchadlá 3,5 mm audio

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4, PP materiál

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Zápisník A6 s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Zápisník A6 s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Brožúra OP ĽZ

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Papierové tašky 240 x 80 x 320 mm s potlačou

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Multifunkčné pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Dosky na spisy A4

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Obálky DL

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Multifunkčné pero

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Sada 3 grafitové ceruzky, pravítko, guma

faktúra č. 20160153

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Roll up 2 ks plátno s potlačou, stojan s nožičkami, vrchná lišta na uchytenie plátna, rozmery plátna 85x200cm

faktúra č. 160190

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Roll up 2 ks plátno s potlačou, stojan s nožičkami, vrchná lišta na uchytenie plátna, rozmery plátna 85x200cm

faktúra č. 160190

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Roll up 2 ks plátno s potlačou, stojan s nožičkami, vrchná lišta na uchytenie plátna, rozmery plátna 85x200cm

faktúra č. 160190

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Roll up 2 ks plátno s potlačou, stojan s nožičkami, vrchná lišta na uchytenie plátna, rozmery plátna 85x200cm

faktúra č. 160190

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Práce na základe realizačnej zmluvy č.:OV01-2015/ 000216-199 výkaz č.IKS-1610

faktúra č. 1601102152

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,923 €
Schválené na preplatenie
3,923 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Práce na základe realizačnej zmluvy č.:OV01-2015/ 000216-199 výkaz č.IKS-1610

faktúra č. 1601102152

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
03.11.2016
Názov IČO
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
STUDIO ART 10, s.r.o.
IČO
35855495
Názov
lkar, a.s.
IČO
00678856
Názov
Adverti, s. r. o.
IČO
47140941
Názov
3via, s.r.o.
IČO
44399901
Názov
AK SPORT s.r.o.
IČO
47163526
Názov
EL Label s.r.o.
IČO
47312891
Názov
FIBI, s.r.o.
IČO
35845821
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.