Popis projektu

Projekt rieši aktualizáciu energeticky úsporných opatrení samostatne stojacej administratívnej budovy v obci Veľké Dravce zateplením obvodových stien, strechy, stropu nezatepleného suterénu, výmenou výplní otvorov a obnovou inštalácií. Na základe vykonaného auditu budovy, cieľom projektu sú stavebné práce riešenej obnovy zateplením a budú zahŕňať nasledujúce opatrenia:

A/ Zateplenie obvodových stien kontaktným zateplovacím systémom s TI Nobasil hr.160 mm

B/ Výmena výplňových konštrukcií

- výmena doposiaľ nevymenených okien a ZS s výplňou izolačné trojsklo

C/ Zateplenie strechy s TI Nobasil hr. 300mm

D/ Ostatné stavebné úpravy

- zateplenie podhľadu nad I.N.P s TI minerálna vlna hr. 300 mm

- zateplenie podhľadu stropu nad nevykur. suterénom s TI minerálna vlna hr.100 mm

- bezbariérová úprava vstupu - zdvíhacia plošina pre imobilných

E/ Inštalácie

- zmena vykurovania-tepelné čerpadlo

- nová vzduchotechnika-rekuperácia

- nová elektroinštalácia, bleskozvod

Aktivity projektu sú rozdelené na tri: A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce, B. Projektový manažment – externé riadenie, C. Informovanie a komunikácia. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce, pracovníci administratívnej budovy, turisti a návštevníci všetkých vekových kategórií. Miestom realizácie je obec Veľké Dravce. Výstupy a ciele projektu kvanitifikované merateľnými ukazovateľmi pri realizácii aktivít projektu budú sledované počas celej implementácie a dosiahne sa tak celkový cieľ projektu.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2020
Celková suma
569,085 €
Vlastné zdroje
28,454 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,779 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.Zníženie energetickej náročnosti admi…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
10.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
11.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MW)
Cieľ
0,04 (MW)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MWt)
Cieľ
0,04 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
14,633 (MWh/rok)
Cieľ
51,6 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
50,735 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,7 (Kg/rok)
Cieľ
1,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
21,3 (Kg/rok)
Cieľ
21,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1145,0 (m2)
Cieľ
1145,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
29770,0 (MWh/rok)
Cieľ
18,5058 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
96,867 (MWh/rok)
Cieľ
88,3313 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
67097,0 (kWh/rok)
Cieľ
69825,5051 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
261060,0 (kWh/rok)
Cieľ
256926,55 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
261060,0 (kWh/rok)
Cieľ
84735,0301 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na predmet zákazky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
424,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na predmet zákazky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
124,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Služby projektového manažéra - externé riadenie

Služby externého manažmentu

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra - vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2017
Názov

Služby projektového manažéra - externé riadenie 07/2019-12/2019

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Publikovanie článku o projekte

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Velkoplošný pútač

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stála tabuľa

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Služby projektového manažéra - xterné riadenie 10/2018-06/2019

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Projektový manažmnt - externý júl-september 2018

projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Veľké Dravce

Suma celkom
6,779 €
Vrátená suma
6,779 €
Suma na vymáhanie
6,779 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PROMOST - ST s.r.o.
IČO
50579223
Názov
Iliris, s.r.o.
IČO
47556935
Názov
Sayrus s.r.o.
IČO
36278211
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.