Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy a budovy materskej školy v obci Domaniža

Obec Domaniža

Popis projektu

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy a budovy materskej školy v obci Domaniža. Žiadateľom je obec Domaniža, ako majiteľ budov a pozemkov. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti dvoch budov obce realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít a podporných aktivít, ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Miestom realizácie projektu je obec Domaniža.
V rámci prvej hlavnej aktivity dôjde k obnove administratívnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 607,24 m². Realizáciou stavebných úprav dôjde ku zníženiu potreby energie na vykurovanie o 269,46 kWh/( m².a), teda o 87,42 %. Po ukončení realizácie projektu bude administratívna budova ultranízkoenergetická, globálny ukazovateľ primárna energia sa zmení z 359,38 kWh/(m².a) (C) na 54,56kWh/(m².a) (A1).
V rámci druhej hlavnej aktivity dôjde k obnove materskej školy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1483,33 m². Realizáciou stavebných úprav dôjde ku zníženiu potreby energie na vykurovanie o 121,26 kWh/( m².a), teda o 80,08 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova materskej školy ultranízkoenergetická, globálny ukazovateľ primárna energia sa zmení zo 197,66 kWh/(m².a) (C) na 51,95 kWh/(m².a) (A1).

Viac
Subjekt
Obec Domaniža
Miesta realizácie
Domaniža
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2019
Celková suma
700,707 €
Vlastné zdroje
35,035 €
Vyčerpané z projektu
692,682 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
23.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
20.05.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
23.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
25.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
61,5938 (t ekviv. CO2)
Cieľ
81,182 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,7923 (Kg/rok)
Cieľ
6,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
139,192 (Kg/rok)
Cieľ
180,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2108,0 (m2)
Cieľ
2090,57 (m2)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
98,2323 (MWh/rok)
Cieľ
64,8682 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
160176,0 (kWh/rok)
Cieľ
193540,1718 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
398413,7215 (kWh/rok)
Cieľ
400570,7867 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
177065,7952 (kWh/rok)
Cieľ
218740,2324 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
258,4083 (MWh/rok)
Cieľ
258,4083 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavba

Faktúra č. 180036

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,214 €
Schválené na preplatenie
257,214 €
Realizácia
-
Názov

Stavba

Faktúra č. 180036

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,214 €
Schválené na preplatenie
257,214 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stavba

Faktúra č. 180040

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,759 €
Schválené na preplatenie
194,759 €
Realizácia
-
Názov

Stavba

Faktúra č. 180040

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,759 €
Schválené na preplatenie
194,759 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stavba

Faktúra č. 180048

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,014 €
Schválené na preplatenie
135,014 €
Realizácia
-
Názov

Stavba

Faktúra č. 180048

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,014 €
Schválené na preplatenie
135,014 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000016

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
2,970 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000016

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
2,970 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000013

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,150 €
Schválené na preplatenie
5,150 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000013

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,150 €
Schválené na preplatenie
5,150 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Realizačná projektová dokumentácia

Faktúra č. 10180014

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,890 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000014

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 181000014

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Realizačná projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,030 €
Schválené na preplatenie
4,030 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Stavba

Faktúra č. 1900001

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,293 €
Schválené na preplatenie
43,293 €
Realizácia
-
Názov

Stavba

Faktúra č. 1900001

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,293 €
Schválené na preplatenie
43,293 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1910001

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1910001

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Stavba

Faktúra č. 20190011

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,352 €
Schválené na preplatenie
9,352 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Energetický certifikát

Faktúra č. 0601/19

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Energetický certifikát

Faktúra č. 0501/19

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1910004

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1910002

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavba

Faktúra č. 1900018

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,509 €
Schválené na preplatenie
14,509 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Stavba

Faktúra č. 1900017

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,462 €
Schválené na preplatenie
14,462 €
Realizácia
28.06.2019
Názov IČO
Názov
MGM, s.r.o.
IČO
31577270
Názov
Ing. Andrea Štrbáková
IČO
37720431
Názov
MhM, s.r.o.
IČO
45997977
Názov
JARELL, s. r. o.
IČO
52079741
Názov
QECC - REAL, s. r. o.
IČO
46883959
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.