Popis projektu

Predmetom realizácie predkladaného projektu  obce Litava je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy. Projekt prispeje aj k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Litava a zabráni odlivu obyvateľov z obce. Výraznou mierou prispeje k skvalitneniu dostupnosti miestnej služby a uľahčí prístup obyvateľov za pracovnou príležitosťou.

Miesto realizácie projektu: Obec Litava, parcelné číslo 518/2

V rámci projektu budú realizované nasledovné opatrenia:

  • rekonštrukcia a modernizácia stavebných konštrukcií - zateplenie vonkajších stien a strešného plášťa, zateplenie stropu suterénu, zateplenie podláh 1. NP,
  • rekonštrukcia a modernizácia systému vykurovania – inštalovanie elektrického tepelného čerpadla,
  • rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla s externým zásobníkom a inštaláciu fotovoltaických panelov s výkonom 1,0 kW na prípravu elektrickej energie,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov  osvetlenia - vymeniť pôvodné svietidlá za nové a doplniť ich počet, aby boli splnené požiadavky v zmysle STN EN 12 464-1.

Realizáciou týchto opatrení dosiahne žiadateľ nasledovné výsledky:

  • budova bude spĺňať požiadavky na energetickú triedu A1,
  • zníži sa spotreba primárnej energie z pôvodných  630,19  kWh/m2 na 66,02 kWh/m2 čím sa budova zaradí do energetickej triedy A1,
  • zníži sa celková potreba energie vo verejných budovách o 61 845,84  kWh/rok, čo predstavuje úsporu  85 %
  • znížia sa emisie skleníkových plynov (CO2) o 4 590 kg/rok, čo prestavuje zníženie o 75,74 %,
  • znížia sa emisie tuhých znečisťujúcich látok o 4 890  kg/rok, čo predstavuje zníženie o 75,70%.

Viac
Subjekt
Obec Litava
Miesta realizácie
Litava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.04.2019
Celková suma
254,111 €
Vlastné zdroje
12,706 €
Vyčerpané z projektu
238,760 €
Nezrovnalosti
15,809 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
17.12.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
17.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,014 (MW)
Cieľ
0,0141 (MW)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,012 (MWt)
Cieľ
0,012 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MWe)
Cieľ
0,0021 (MWe)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
15,48 (MWh/rok)
Cieľ
15,48 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,08 (MWh/rok)
Cieľ
2,08 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
3,7409 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,59 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
19,9269 (Kg/rok)
Cieľ
24,43 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
21,8961 (Kg/rok)
Cieľ
26,84 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
294,0 (m2)
Cieľ
294,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
15,726 (MWh/rok)
Cieľ
4,3051 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
41,0937 (MWh/rok)
Cieľ
41,0937 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
25367,7 (kWh/rok)
Cieľ
36788,6097 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
166165,86 (kWh/rok)
Cieľ
165865,98 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
68881,467 (kWh/rok)
Cieľ
99893,0424 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 00252019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
238,760 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 00252019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,760 €
Schválené na preplatenie
238,760 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobné výdavky - dohoda Ing. Vicianová

Osobné výdavky - dohoda

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Litava

Suma celkom
5,279 €
Vrátená suma
5,279 €
Suma na vymáhanie
5,279 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Litava

Suma celkom
5,252 €
Vrátená suma
5,252 €
Suma na vymáhanie
5,252 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,279 €
Vrátená suma
5,279 €
Suma na vymáhanie
5,279 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Litava
IČO
00320102
Názov
D.M.V., s. r. o.
IČO
46881140
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.