Popis projektu

Obec Nesluša je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Nesluši. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej  aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením solárnych panelov a zavedením regulácie, rekonštrukcie osvetlenia a realizácie bezbariérového prístupu. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie ultranízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude (podľa príl. 11) 74,2%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je 264 462,8 kWh/rok, hodnota value for money je 1,25

Viac
Subjekt
Obec Nesluša
Miesta realizácie
Nesluša
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.03.2019
Celková suma
379,822 €
Vlastné zdroje
18,991 €
Vyčerpané z projektu
360,350 €
Nezrovnalosti
1,297 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
06.09.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
27.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
26.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
27.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1514,1 (m2)
Cieľ
1459,83 (m2)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
67,1561 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
254,787 (MWh/rok)
Cieľ
254,787 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
187630,9468 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
266758,08 (kWh/rok)
Cieľ
264462,8028 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
222289,2806 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0042 (MW)
Cieľ
0,0042 (MW)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0042 (MWt)
Cieľ
0,0042 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
49,904 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.04.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
89,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

podľa krycieho listu čerpania

faktúra č. 319600001 - zateplenie MŠ

Vlastník dokladu
Obec Nesluša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,431 €
Schválené na preplatenie
350,431 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

podľa krycieho listu čerpania

faktúra č. 319600001 - zateplenie MŠ

Vlastník dokladu
Obec Nesluša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,762 €
Schválené na preplatenie
350,431 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru

faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Nesluša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,360 €
Schválené na preplatenie
6,360 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

externý manažment projektu

faktúra externý manažment zateplenie

Vlastník dokladu
Obec Nesluša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,731 €
Schválené na preplatenie
3,558 €
Realizácia
12.07.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Nesluša

Suma celkom
1,297 €
Vrátená suma
1,297 €
Suma na vymáhanie
1,297 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Nesluša

Suma celkom
360,350 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
360,350 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
Stavebná mechanizácia, s. r. o.
IČO
36397971
Názov
Ing. Jozef Prekop - Stavotrenčan
IČO
17657393
Názov
Perfect Dot s.r.o.
IČO
36671517
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.