Popis projektu

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Tibava, ktorého cieľom je zlepšenie tepelno-izolačných vlastností pôvodných konštrukcií objektu, zníženie nákladov na vykurovanie a odstránenie porúch objektu. Podlahová plocha je 476,28 m2, vykurovaný objem podlaží je 1 907,98m3. Zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa vo výmere 656 m2, zateplenie strešného plášťa vo výmere 437,6 m2, výmena otvorových konštrukcií vo výmere 96,6 m2, inštalácia riadeného vetrania, výmena kotlov ÚK, elektrických bojlerov, nové rozvody kúrenia a nový vykurovací systém. Z hľadiska merateľného ukazovateľa „Zníženie potreby energie vo verejných budovách (kWh/rok)“ dôjde k zníženiu o 114 010 kWh/rok. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 90,2 %. Budova z energetickej triedy G sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1, t.j. nad rámec minimálnych požiadaviek. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Obec Tibava
Miesta realizácie
Tibava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.02.2020
Celková suma
350,662 €
Vlastné zdroje
17,533 €
Vyčerpané z projektu
321,957 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
16.06.2016
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
25.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
25.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MW)
Cieľ
0,0026 (MW)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MWt)
Cieľ
0,0026 (MWt)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,3411 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,78 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,78 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,98 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
475,06 (m2)
Cieľ
476,28 (m2)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,805 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
60,0 (MWh/rok)
Cieľ
60,0004 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
51195,3221 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
186019,88 (kWh/rok)
Cieľ
180610,1388 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
60054,321 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra_stavebný dozor

Faktúra_stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_stavebný dozor

Faktúra_stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Faktúra_stavebný dozor 2

Faktúra_stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Faktúra_energetický audit

Faktúra_energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
24.08.2016
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

Faktúra_projektová dokumentácia

Faktúra_projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
8,000 €
Realizácia
06.03.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
81,885 €
Schválené na preplatenie
81,885 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
81,885 €
Schválené na preplatenie
81,885 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Stavebné práce_2.Q 2019

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
147,923 €
Schválené na preplatenie
147,923 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_2.Q 2019

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
147,923 €
Schválené na preplatenie
147,923 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra_stavebné práce 3Q

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
79,075 €
Schválené na preplatenie
79,075 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_stavebné práce 3Q

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
79,075 €
Schválené na preplatenie
79,075 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Faktúra_stavebné práce 4Q

Faktúra_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
7,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Faktúra_stavebný dozor 3

Faktúra_stavebný dozor 3

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu 7

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Faktúra_riadenie projektu 8

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 10

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 9

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 12

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 11

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 13

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Faktúra_riadenie projektu 14

Faktúra_riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Faktúra_stavebný dozor 4

Faktúra_stavebný dozor 4

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Faktúra_stavebný dozor 5

Faktúra_stavebný dozor 5

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Faktúra_energetický certifikát

Faktúra_energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov IČO
Názov
PYROMETAL, s.r.o.
IČO
44483830
Názov
Jozef Vaľo, PRO –STAV
IČO
37319256
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
Ing. arch. Bernard Pyšniak
IČO
40940136
Názov
AMARET SK s. r. o.
IČO
50839594
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.