Popis projektu

Cieľom projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce Habovka, popisné číslo 266 a slúži na administratívne účely. Územie, kde sa budova nachádza,  má  mierne svahovitý charakter a terén okolo budovy je upravený.

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je Obec Habovka, ako majiteľ a prevádzkovateľ budovy. Cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorí v budove pracujú (približne 7 zamestnancov), obyvatelia obce Habovka (cca 1400) a ostatní návštevníci.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti administratívne budovy v obci Habovka“ a „Podporných aktivít projektu“, ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore spolufinancovania projektu z EŠIF a ŠR. 

V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti  verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 2201,45 m2. Globálny ukazovateľ – primárne energia sa zníži z 238,64 kWh/(m2.a) na 63,98 kWh/(m2.a), súčasná energetická trieda B sa po ukončení realizácie projektu zmení na A1. Potreba tepla na vykurovanie sa zníži z 190,34 kWh/(m2.a) na 47,08 kWh/(m2.a), teda o 75,27 %. 

Viac
Subjekt
Obec Habovka
Miesta realizácie
Habovka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.12.2019
Celková suma
689,782 €
Vlastné zdroje
34,489 €
Vyčerpané z projektu
643,100 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
22.11.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
18.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
13.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
16.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
73,94 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,19 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
70,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2523,47 (m2)
Cieľ
2201,45 (m2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
38,4792 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
143,517 (MWh/rok)
Cieľ
143,5173 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
105038,118 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
389086,65 (kWh/rok)
Cieľ
384492,0483 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
133019,1308 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
6,800 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
6,800 €
Realizácia
-
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,646 €
Schválené na preplatenie
554,646 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,820 €
Schválené na preplatenie
554,646 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,440 €
Schválené na preplatenie
5,440 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,440 €
Schválené na preplatenie
5,440 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práca

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,715 €
Schválené na preplatenie
70,715 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práca

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,769 €
Schválené na preplatenie
70,715 €
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
MiF, s.r.o.
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
MiF, s.r.o.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Habovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov IČO
Názov
MiF, s.r.o.
IČO
36320404
Názov
JJEnergy, s.r.o.
IČO
50341065
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
Ing. Milan Štúr
IČO
33792585
Názov
Ing. Jaroslav Dulovec
IČO
37731378
Názov
QECC - REAL, s. r. o.
IČO
46883959
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.