Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a materskej školy v obci Radvaň nad Dunajom a to na základe obnovy obálky obecných objektov, obnovy strechy, výmeny okenných výplní a dvier, ako aj rekonštrukcie vykurovacieho systému. Realizáciou daného projektu sa dosiahne úspora energie v materskej škole
163,18 kWh/(m².a), a v budove obecného úradu 136,81 kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu vo výške 71,62 % v materskej škôlke a vo výške 68,22 % v budove obecného úradu.

Obnova obálky budov sa navrhuje realizovať v rozsahu:

  • Zateplenie obvodového plášťa,
  • Obnova  strechy + zateplenie,
  • Výmena sklobetónovej steny,
  • Výmena okien a dverí.

Ostatné nevyhnutné práce zahŕňajú:

  • Nový vykurovací systém,
  • Výmena osvetľovacích telies.

Viac
Subjekt
Obec Radvaň nad Dunajom
Miesta realizácie
Radvaň nad Dunajom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.04.2020
Celková suma
422,535 €
Vlastné zdroje
21,127 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
06.04.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
06.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
29.03.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
28.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
952,93 (m2)
Cieľ
921,55 (m2)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0813 (MW)
Cieľ
0,0662 (MW)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,078 (MWt)
Cieľ
0,0629 (MWt)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0033 (MWe)
Cieľ
0,0033 (MWe)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
81,141 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
56,67 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
62,27 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32,6013 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
140,7637 (MWh/rok)
Cieľ
140,7637 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
108162,3474 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
203279,3833 (kWh/rok)
Cieľ
189209,3272 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
121344,6184 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OU stav. práce

Faktúra (OU stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
4,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

OU stav. práce

Faktúra (OU stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
101,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OU stav. práce

Faktúra (OU stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
26,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

OU stav. práce

Faktúra (OU stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
101,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

MŠ stavebné práce

Faktúra (MŠ stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
8,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

MŠ stavebné práce

Faktúra (MŠ stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
205,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ stavebné práce

Faktúra (MŠ stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
58,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

MŠ stavebné práce

Faktúra (MŠ stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
205,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

stavebný dozor MŠ

Faktúra (SD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stavebný dozor OÚ

Faktúra (SD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

projektový manažment OÚ 4/2020

Faktúra (EPM zateplenie 4/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

projektový manažment MŠ 4/2020

Faktúra (EPM zateplenie 4/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

projektový manažment OÚ 3/2020

Faktúra (EPM zateplenie 3/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

projektový manažment MŠ 3/2020

Faktúra (EPM zateplenie 3/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

projektový manažment MŠ 2/2020

Faktúra (EPM zateplenie 2/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

projektový manažment OÚ 2/2020

Faktúra (EPM zateplenie 2/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

projektový manažment OÚ 1/2020

Faktúra (EPM zateplenie 1/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

projektový manažment MŠ 1/2020

Faktúra (EPM zateplenie 1/2020)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

projektový manažment OÚ 7-12/2019

Faktúra (EPM zateplenie 7-12/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

projektový manažment MŠ 7-12/2019

Faktúra (EPM zateplenie 7-12/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

projektový manažment OÚ 5-6/2019

Faktúra (EPM zateplenie 5-6/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

projektový manažment MŠ 5-6/2019

Faktúra (EPM zateplenie 5-6/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

projektový manažment OÚ 4/2019

Faktúra (EPM zateplenie 4/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

projektový manažment MŠ 4/2019

Faktúra (EPM zateplenie 4/2019)

Vlastník dokladu
Obec Radvaň nad Dunajom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov IČO
Názov
3 Energy, s.r.o.
IČO
45293619
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
Ing. Szegi Dionýz
IČO
37559648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.