Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi

Spojená škola

Popis projektu

Projekt je zameraný na zlepšenie energetických vlastností budovy Odborného učilišťa Spojenej školy. je zníženie energetickej náročnosti tejto verejnej budovy, a to na všetkých miestach spotreby energie. Na základe vypracovaného energetického auditu a projektového energetického hodnotenia má byť budova  Globálny ukazovateľ - primárna energia poklesne zo súčasných 449 kWh/(m2*a) na 54 kWh/(m2*a). Navrhovaná rekonštrukcia budovy je v súlade s platnou legislatívou a záväznými technickými normami s dôrazom na všetky energetické, tepelno-technické, hygienické i ekologické kritéria. Všetky tieto kritéria zlepšujú stav a podmienky budov v rámci ich energetickej efektívnosti s ohľadom na ekonomickú návratnosť a realizovateľnosť. Predmetom sú opatrenia, ktoré výrazne znížia náklady na vykurovanie, osvetlenie a celkovú spotrebu energie v budove - stavebné úpravy vrátane tepelných izolácií obvodového plášťa, stropov a strechy, výmena zariadení na výrobu tepla, výmena svetelných zdrojov a bleskozvodov, inštalácia fotovoltických zariadení a doplnenie systému rekuperačných jednotiek.

Viac
Subjekt
Spojená škola
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2019
Celková suma
329,629 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
312,211 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
12.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
15.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
12.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0078 (MW)
Cieľ
0,0066 (MW)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0078 (MWe)
Cieľ
0,0066 (MWe)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
7,75 (MWh/rok)
Cieľ
6,625 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
24,8845 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,943 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
217,5586 (Kg/rok)
Cieľ
251,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
2,8072 (Kg/rok)
Cieľ
2,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
657,81 (m2)
Cieľ
642,7 (m2)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
47,78 (MWh/rok)
Cieľ
19,2703 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
160,229 (MWh/rok)
Cieľ
160,229 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
112449,0 (kWh/rok)
Cieľ
140958,6971 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
251734,94 (kWh/rok)
Cieľ
253866,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
117764,8379 (kWh/rok)
Cieľ
151105,2448 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,120 €
Schválené na preplatenie
57,120 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie strechy - strop v podkroví

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,828 €
Schválené na preplatenie
33,828 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie stropov suterénu a podláh 1 NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,064 €
Schválené na preplatenie
23,064 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie strechy - strop v podkroví

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,828 €
Schválené na preplatenie
33,828 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Zateplenie stropov suterénu a podláh 1 NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,064 €
Schválené na preplatenie
23,064 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Ústredné vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,510 €
Schválené na preplatenie
14,510 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Ústredné vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,510 €
Schválené na preplatenie
14,510 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,120 €
Schválené na preplatenie
57,120 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

08 Lokálne rekuperačné jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
13,103 €
Realizácia
-
Názov

05 Elektroinštalácia - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,552 €
Schválené na preplatenie
5,552 €
Realizácia
-
Názov

03 Zateplenie stropov suterénu a podláh 1NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,271 €
Schválené na preplatenie
17,271 €
Realizácia
-
Názov

01 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,093 €
Schválené na preplatenie
64,093 €
Realizácia
-
Názov

04 Ústredné vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
1,255 €
Realizácia
-
Názov

06 Elektroinštalácia - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
-
Názov

03 Zateplenie stropov suterénu a podláh 1NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,271 €
Schválené na preplatenie
17,271 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

08 Lokálne rekuperačné jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
13,103 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

05 Elektroinštalácia - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,552 €
Schválené na preplatenie
5,552 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

01 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,093 €
Schválené na preplatenie
64,093 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

04 Ústredné vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
1,255 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

06 Elektroinštalácia - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

30 % z čiastky 6500,00 €

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
-
Názov

30 % z čiastky 6500,00 €

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

01 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,618 €
Schválené na preplatenie
43,618 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

05 Elektroinštalácia - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
8,143 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

08 Lokálne rekuperačné jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
-
Názov

05 Elektroinštalácia - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
8,143 €
Realizácia
-
Názov

03 Zateplenie stropov suterénu a podláh 1.NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

01 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,618 €
Schválené na preplatenie
43,618 €
Realizácia
-
Názov

07 Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,744 €
Schválené na preplatenie
19,744 €
Realizácia
-
Názov

03 Zateplenie stropov suterénu a podláh 1.NP

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

07 Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,744 €
Schválené na preplatenie
19,744 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

08 Lokálne rekuperačné jednotky

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

Stavebný dozor 30% z čiastky 6500,00 €

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
1,496 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 30% z čiastky 6500,00 €

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
1,496 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

PR článok

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
30.07.2019
Názov IČO
Názov
Alkon SV, s.r.o.
IČO
45261661
Názov
internet.sk, a. s.
IČO
47709537
Názov
Ing. Jaroslav Sokolský
IČO
52194086
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.