Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni „Dokumentácia pre územné rozhodnutie“, „Dokumentácia pre stavebné povolenie“ a  „Dokumentácia pre realizáciu stavby“. Vypracovaná dokumentácia a následná stavba sú súčasťou realizácie projektu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“. Elektrifikáciou úseku sa vytvárajú priaznivé podmienky na zmenu prerozdelenia dopravy v dotknutej oblasti, hlavne presun cestujúcich z individuálnej automobilovej dopravy na železničnú dopravu, kde je tento úsek súčasťou Integrovaného dopravného systému Košice a vytvára celistvý systém dostupnosti efektívneho dopravného módu v dotknutom regióne. Uvedené princípy sú v súlade s cieľmi európskej stratégie  „Európa 2020“, kde sú definované priority smerom k dosiahnutiu ekologickej, čistej a efektívnej verejnej dopravy, trvalo udržateľného rozvoja, požadovanej úrovne mobility, a podobne.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nižný Hrabovec, Michalovce, Krásnovce, Pozdišovce, Bánovce nad Ondavou, Humenné, Laškovce, Petrovce nad Laborcom, Brekov, Strážske, Pusté Čemerné, Voľa, Nacina Ves, Šamudovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2014 - 01.05.2022
Celková suma
1,920,240 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,719,742 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia (DÚR vrátane IČ…
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
15.10.2014
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
15.10.2014
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IČ pre DÚR (prieskumy)

Faktúra č. 14127

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,208 €
Schválené na preplatenie
8,208 €
Realizácia
20.11.2014
Názov

IČ pre DÚR (prieskumy)

Faktúra č. 14165

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,967 €
Schválené na preplatenie
113,967 €
Realizácia
05.02.2015
Názov

IČ pre DÚR (prieskumy)

Faktúra č. 15040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,930 €
Schválené na preplatenie
69,930 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (rozpracovanosť)

Faktúra č. 16144

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,290 €
Schválené na preplatenie
166,290 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

DÚR (70% - dofaktúrovanie)

Faktúra č. 16179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,572 €
Schválené na preplatenie
41,572 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

IČ pre DÚR (prieskumy)

Faktúra č. 16179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,466 €
Schválené na preplatenie
20,466 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

IČ pre DÚR

Faktúra č. 17077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,606 €
Schválené na preplatenie
42,606 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

DÚR (15 % zádržné - právoplatné ÚR)

Faktúra č. 16144

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,634 €
Schválené na preplatenie
35,634 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

DÚR (15% zádržné - právoplatné ÚR)

Faktúra č. 16179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,908 €
Schválené na preplatenie
8,908 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

DÚR (15% zádržné - schvaľovacie rozhodnutie)

Faktúra č. 16144

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,634 €
Schválené na preplatenie
35,634 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

DÚR (15% zádržné - schvaľovacie rozhodnutie)

Faktúra č. 16179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,908 €
Schválené na preplatenie
8,908 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

DSP (70%)

Faktúra č. 17214

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,681 €
Schválené na preplatenie
434,681 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

DSP (15 % zádržné - schvaľovacie rozhodnutie)

Faktúra č. 17214

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,146 €
Schválené na preplatenie
93,146 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

DSP (15 % zádržné - schvaľovacie rozhodnutie)

Faktúra č. 17214

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,146 €
Schválené na preplatenie
93,146 €
Realizácia
-
Názov

DRS (rozpracovanosť)

Faktúra č. 18132

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,744 €
Schválené na preplatenie
296,744 €
Realizácia
-
Názov

DRS (rozpracovanosť)

Faktúra č. 18132

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,744 €
Schválené na preplatenie
296,744 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

IČ pre DSP - vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí

Faktúra č. 19022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,118 €
Schválené na preplatenie
17,118 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

IČ pre DSP - vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí

Faktúra č. 19022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,118 €
Schválené na preplatenie
17,118 €
Realizácia
-
Názov

DRS (dofaktúrovanie)

Faktúra č. 19041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,744 €
Schválené na preplatenie
296,744 €
Realizácia
-
Názov

DRS (dofaktúrovanie)

Faktúra č. 19041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,744 €
Schválené na preplatenie
296,744 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

IČ pre DSP - vybudovanie vytyčovacej siete s nútenou centráciou (VS)

Faktúra č. 19195

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

IČ pre DSP - vybudovanie vytyčovacej siete s nútenou centráciou (VS)

Faktúra č. 19195

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,187 €
Schválené na preplatenie
29,187 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.