Popis projektu

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Dlhé nad Cirochou, ktorého cieľom je zlepšenie tepelno-izolačných vlastností pôvodných konštrukcií objektu, zníženie nákladov na vykurovanie a odstránenie porúch objektu. Podlahová plocha je 1 085,03 m2, vykurovaný objem podlaží je 4 861,45 m3. Zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa vo výmere 1 024,43 m2, zateplenie strešného plášťa vo výmere 675,443 m2, výmena otvorových konštrukcií vo výmere 83,196 m2, umiestnenie rekuperačných jednotiek, realizácia výmeny elektroinštalácie a osvetlenia, osadenie technológie TÚV a ÚVK, umiestnenie tepelného čerpadla. Z hľadiska merateľného ukazovateľa „Zníženie potreby energie vo verejných budovách (kWh/rok)“ dôjde k zníženiu o 135 440 kWh/rok. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 76 %. Budova z energetickej triedy D sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1, t.j. nad rámec minimálnych požiadaviek. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Obec Dlhé nad Cirochou
Miesta realizácie
Dlhé nad Cirochou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.11.2019
Celková suma
700,940 €
Vlastné zdroje
35,047 €
Vyčerpané z projektu
646,008 €
Nezrovnalosti
636 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
30.05.2016
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
08.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
31.08.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0073 (MW)
Cieľ
0,0073 (MW)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0073 (MWt)
Cieľ
0,0073 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,417 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,856 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,87 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1085,03 (m2)
Cieľ
1085,03 (m2)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,7431 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
52,468 (MWh/rok)
Cieľ
52,468 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
37724,9051 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
213109,7308 (kWh/rok)
Cieľ
193014,9752 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
45463,5829 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

518 - Energetický audit

FA - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

021 - Projektová dokumentácia

FA - Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

021 - Stavby - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 1Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
380,256 €
Schválené na preplatenie
380,256 €
Realizácia
-
Názov

021 - Stavby - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce 1Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
380,256 €
Schválené na preplatenie
380,256 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

518 - Projektový manažér - externé riadenie

FA - externý manažment 1

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

518 - projektový manažér - externé riadenie

FA - externý manažment 2

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

518 - projektový manažér - externé riadenie

FA - externý manažment 3

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

021 - Stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

518 - Informovanie a komunikácia

FA - Informovanie a komunikácia

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Stavebné práce_2Q

Faktúra_stavebné práce 2Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
74,584 €
Schválené na preplatenie
74,584 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_2Q

Faktúra_stavebné práce 2Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
74,584 €
Schválené na preplatenie
74,584 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Faktúra_stavebné práce 3Q

Faktúra_stavebné práce 3Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
167,420 €
Schválené na preplatenie
167,420 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra_stavebné práce 3Q

Faktúra_stavebné práce 3Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
167,420 €
Schválené na preplatenie
167,420 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

021 - Stavby_stavebné práce 4Q

Faktúra_stavebné práce 4Q

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
10,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

021 - stavba z rezervy na nepredvídané výdavky_práce naviac

FA_práce naviac rezerva

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
14,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

518 - informovanie a komunikácia

FA - informovanie a komunikácia

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

518 - informovanie a komunikácia

FA - informovanie a komunikácia

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 3

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 4

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 5

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 6

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 7

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 8

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 9

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 10

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 10*

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

021 - stavebný dozor

FA - stavebný dozor 11

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

518 - projektový manžment - externé riadenie

FA - externý manažment 4

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 5

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 6

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 7

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 8

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 9

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 10

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 11

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 12

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 13

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

518 - projektový manažment - externé riadenie

FA - externý manažment 14

Vlastník dokladu
Obec Dlhé nad Cirochou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Dlhé nad Cirochou

Suma celkom
636 €
Vrátená suma
636 €
Suma na vymáhanie
636 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PYROMETAL, s.r.o.
IČO
44483830
Názov
Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
IČO
32373945
Názov
Kušnír Marek Ing.
IČO
47682612
Názov
AMARET SK s. r. o.
IČO
50839594
Názov
KULI construction s. r. o.
IČO
50948814
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.