Popis projektu

Projekt bude realizovaný v s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V rámci sprístupnených častí jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme  prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru sa jedná aj o obnovu narušených častí a minimalizáciu negatívnych zásahov z minulého sprístupnenia. Súčasťou bude rekonštrukcia prehliadkovej trasy, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. Výskumné a monitorovacie aktivity sú zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – plánované sú stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring a geologický výskum s analýzami. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a v jaskyni Zápoľná budú realizované práce na uzáveroch vchodov, čistení podzemných priestorov a zaistení technického vybavenia pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bude aj  mapovanie a dokumentácia jaskýň, doplnenie prístrojového vybavenia a vydanie publikácií o lokalite projektu.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Východná, Demänovská Dolina
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2020
Celková suma
7,289,543 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia programov starostlivosti
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
-
Cieľ
130,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.