Popis projektu

Podstatou projektu je spolupráce, výměna zkušeností a informací mezi školami i jejich spolupracujícími firmami, společná výuka včetně sdílení výukové techniky, metod a vybavení, dále pak přenos požadavků trhu práce na školskou teorii.Uvedené činnosti budou probíhat formou výukových technologických center, která na obou školách vzniknou a jejichž základem bude stávající vybavení, výukové podmínky a zkušenosti. Na SPŠOA UB to bude centrum pro CNC technologie, na SOŠ N. M. n. V.centrum pro autoopravárenství. Uvedené oblasti se vždy vyučují i na partnesrké škole, ale vybavení a podmínky pro výuku nedosahují takové úrovně jako u školy, která bude pro danou oblast technologickým centrem.Cílem je zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a zvýšení uplatnitelnosti absolventů.

Viac
Subjekt
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Partneri
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Miesta realizácie
Uherský Brod, Nové Mesto nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2019
Celková suma
195,655 €
Vlastné zdroje
14,847 €
Vyčerpané z projektu
245,692 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
96,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2019
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2019
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

nepřímé výdaje

nepřímé výdaje

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
1,055 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

nepřímé výdaje

nepřímé výdaje

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,055 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Mzdy 01-12/2018

mzdové náklady 01-12/2018 - hrubé mzdy

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
7,035 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2018

mzdové náklady 01-12/2018 - hrubé mzdy

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,945 €
Schválené na preplatenie
7,035 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Hydraulický CNC lis

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,121 €
Schválené na preplatenie
73,121 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

Náklady na vybavenie

Hydraulický CNC lis

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,121 €
Schválené na preplatenie
73,121 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

zpracování projektové žádosti

zpracování projektové žádosti

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,850 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zpracování projektové žádosti

zpracování projektové žádosti

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,850 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Výmenné stáže študentov

Výmenné stáže študentov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2019
Názov

Inštalačný materiál

Inštalačný materiál_PC_rozvody

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

ZVL2-S

Zúčtovacia výplatná listina

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

Výučbové panely -VPS 500/MOTOR

Výučbové panely -VPS 500/MOTOR

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2019
Názov

Výmenné študijné pobyty žiakov

Výmenné stáže študentov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
53,045 €
Schválené na preplatenie
39,784 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
39,784 €
Schválené na preplatenie
39,784 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výdaje na stravné pro cílovou skupinu

výdaje na stravování cílové skupiny

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nepřímé výdaje

nepřímé výdaje

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2019
Názov

doprava pro cílovou skupinu

doprava cílové skupiny

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

mzdy

mzdy

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady leden-prosinec 2018 - odvody

mzdové náklady leden - prosinec 2018 - odvody

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady leden-prosinec 2018 - odvody

mzdové náklady leden - prosinec 2018 - odvody

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby - doprava

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Žiadaná suma
11,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarozačný hárok - SDV_VP_2

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, adminsitrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - SDV_VP_2

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertizu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok-SDV_VP_2

Vlastník dokladu
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.