Popis projektu

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce obce Horná Súča  a obce Šanov. Cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam  v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničného regiónu. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás obce Horná Súča  a obce Šanov. Vďaka projektu bude vybudovaných 8,33 km nových cyklotrás. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci regiónov.

Viac
Subjekt
Obec Horná Súča
Partneri
Obec Šanov
Miesta realizácie
Šanov, Horná Súča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.10.2019
Celková suma
1,596,946 €
Vlastné zdroje
100,636 €
Vyčerpané z projektu
437,066 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
8,33 (km)
Cieľ
8,33 (km)
Naposledy aktualizované
22.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitalové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitalové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
12,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
589,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
20,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
58,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
20,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
12,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
530,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
21,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
20,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
1,053,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky - paušál

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horná Súča
Dodávateľ
Obec Horná Súča
Žiadaná suma
3,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Šanov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Šanov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415,777 €
Schválené na preplatenie
415,777 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Horná Súča

Suma celkom
204 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
204 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Obec Horná Súča

Suma celkom
204 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
204 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Obec Horná Súča

Suma celkom
58,958 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Obec Horná Súča
IČO
00311561
Názov
Obec Šanov
IČO
46276068
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.