Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom

obec Vrbovce

Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie modernej cyklotrasy zapadajúce do tunajšej prihraničnej oblasti Bielych Karpát s množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (národná kultúrna pamiatka Veterný mlyn v Kuželove, národná prírodná rezervácia Čertoryje). Cyklotrasa bude slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice a spojí českú a slovenskú stranu v úseku medzi Kuželovom a obcou Vrbovce, k rovnakej sieti potom bude patriť aj rekonštruovaný chodník v obci Malá Vrbka. Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií, významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v Bielych Karpatoch.

Viac
Subjekt
obec Vrbovce
Partneri
Obec Malá Vrbka, Obec Kuželov
Miesta realizácie
Malá Vrbka, Kuželov, Vrbovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2017 - 01.12.2019
Celková suma
930,913 €
Vlastné zdroje
65,278 €
Vyčerpané z projektu
670,909 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C12 - Prezentačné a propagačné aktivity…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C12 - Prezentačné a propagačné aktivity…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C12 - Prezentačné a propagačné aktivity…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C05 - Spracovanie realizačnej/projektov…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
C05 - Spracovanie realizačnej/projektov…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov
C05 - Spracovanie realizačnej/projektov…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov
C03 - Stretnutie pracovného tímu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C03 - Stretnutie pracovného tímu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C03 - Stretnutie pracovného tímu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistick…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistick…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistick…
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
03.04.2019
Názov
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Riadenie projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Riadenie projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Riadenie projektu
Typ
C) Plánovanie, príp…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,8223 (km)
Cieľ
4,2688 (km)
Naposledy aktualizované
11.06.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,130 €
Schválené na preplatenie
115,130 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
2,237 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,065 €
Schválené na preplatenie
5,065 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
2,237 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,130 €
Schválené na preplatenie
115,130 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Malá Vrbka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,065 €
Schválené na preplatenie
5,065 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratíve a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
1,383 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,223 €
Schválené na preplatenie
9,223 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,427 €
Schválené na preplatenie
4,427 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,390 €
Schválené na preplatenie
186,390 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
2,533 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
2,533 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,390 €
Schválené na preplatenie
186,390 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,427 €
Schválené na preplatenie
4,427 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,223 €
Schválené na preplatenie
9,223 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratíve a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
1,383 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Malá Vrbka
IČO
00544710
Názov
Obec Kuželov
IČO
00544701
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.