Popis projektu

Projekt je zameraný na inováciu vzdelávacích programov s dôrazom na osobnostný a profesíjny rozvoj žiakov základných škôl v obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Cieľom zavedených inovácii je prispieť k pripravenosti žiakov vstúpiť na pracovný trh. Aktivity projektu sú zamerané na pluralitné vzdelávanie, rozvoj jazykových kompetencií, zvládanie stresu, rozvoj zodpovednosti a telesnej kultúry. Majú silný cezhraničný charakter s ambíciou pozitívneho dopadu na oboch stranách hranice. Projekt ďalej prispieva k udržaniu a rozvoju stabilného partnerstva cezhraničných obcí.

Viac
Subjekt
Obec Lietavská Lúčka
Partneri
Obec Horní Bečva
Miesta realizácie
Horní Bečva, Lietavská Lúčka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.06.2019
Celková suma
198,251 €
Vlastné zdroje
14,543 €
Vyčerpané z projektu
181,814 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
82,0 (počet)
Cieľ
82,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2019
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2019
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
1,592 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
6,635 €
Schválené na preplatenie
6,635 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
1,592 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
6,635 €
Schválené na preplatenie
6,635 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
63,365 €
Schválené na preplatenie
63,365 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
63,365 €
Schválené na preplatenie
63,365 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
1,932 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
12,882 €
Schválené na preplatenie
12,882 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
12,882 €
Schválené na preplatenie
12,882 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
1,932 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
80,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
16,413 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horní Bečva
Dodávateľ
Obec Horní Bečva
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Lietavská Lúčka
Dodávateľ
Obec Lietavská Lúčka
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Horní Bečva
IČO
00303771
Názov
Obec Lietavská Lúčka
IČO
00648981
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.