Popis projektu

Situácia v partnerských obciach je podobná: nedostatočná vzdelávacia infraštruktúra, vzdelávací program ZŠ nekompatibilný s požiadavkami praxe/zamestnávateľov, absolventi ZŠ nie celkom pripravení na vzdelávanie na stredných školách, resp, nie je u nich vzbudení záujem o dôležité predmety, vďaka ktorým by sa dobre umiestnili na trhu práce (technická výchova resp. pestovateľské práce). Tento  stav je potrebné odstrániť, vytvoriť systém vzdelávania kompatibilný s potrebami zamestnávateľov, aby školy produkovali deti uplatniteľné na trhu práce s dostatočnými vedomosťami a schopnosťami. Zinovujeme preto školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať požiadavky zamestnávateľov.Využijeme vzájomnú cezhraničnú spoluprácu a výmenu know-how medzi cezhraničnými partnermi a zamestnávateľmi.

Viac
Subjekt
Obec Breza
Partneri
Obec Ostravice
Miesta realizácie
Ostravice, Breza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.10.2019
Celková suma
109,091 €
Vlastné zdroje
8,139 €
Vyčerpané z projektu
156,297 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
399,0 (počet)
Cieľ
400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavení

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na experízy a jiné externí služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
-
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,953 €
Schválené na preplatenie
22,589 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní výdaje

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní výdaje

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
-
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,953 €
Schválené na preplatenie
22,589 €
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na experízy a jiné externí služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
3,837 €
Schválené na preplatenie
3,837 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
8,264 €
Schválené na preplatenie
8,264 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
4,678 €
Schválené na preplatenie
4,678 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
3,837 €
Schválené na preplatenie
3,837 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
8,264 €
Schválené na preplatenie
8,264 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
4,678 €
Schválené na preplatenie
4,678 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,113 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
-
Názov

Administrativné, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Administrativné, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,113 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
9,625 €
Schválené na preplatenie
9,625 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
5,266 €
Schválené na preplatenie
5,266 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
8,174 €
Schválené na preplatenie
8,174 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
8,174 €
Schválené na preplatenie
8,174 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
5,266 €
Schválené na preplatenie
5,266 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
9,625 €
Schválené na preplatenie
9,625 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní výdaje

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní výdaje

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ostravice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
5,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
5,007 €
Schválené na preplatenie
5,007 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
3,378 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Breza
Dodávateľ
Obec Breza
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Ostravice
IČO
00297046
Názov
Obec Breza
IČO
00314412
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.