Popis projektu

Spoločným menovateľom cezhraničnej spolupráce a jej výstupov je história cezhraničného regiónu na pozadí fenoménu historickej Českej cesty. Na prezentáciu témy bude v Senici zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. Bude v nej zriadené mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty. Po rekonštrukcii bude objekt zapísaný do zoznamu NKP SR. V chátrajúcom zámku v Kloboukách u Brna so sídlom 100 ročného národopisného múzea bude revitalizovaná, inovovaná a rozšírená expozícia. Čiastočne bude zrekonštruovaný zámok (NKP). Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Cieľom projektu je zviditeľniť menej známe kultúrne dedičstvo, vytvoriť ucelený produkt a nové ciele kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Viac
Subjekt
Mesto Senica
Partneri
Město Klobouky u Brna
Miesta realizácie
Klobouky u Brna, Senica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.08.2020
Celková suma
1,725,596 €
Vlastné zdroje
128,806 €
Vyčerpané z projektu
136,792 €
Nezrovnalosti
72,597 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
15.02.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
13.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
23,820 €
Schválené na preplatenie
17,865 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
23,820 €
Schválené na preplatenie
17,865 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
1,811 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
1,811 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
1,894 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
1,894 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

Reklamní banner a reklamní cedule

Reklamní banner a reklamní cedule

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Reklamní banner a reklamní cedule

Reklamní banner a reklamní cedule

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
-
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
15,959 €
Schválené na preplatenie
15,919 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,388 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
15,959 €
Schválené na preplatenie
15,919 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,388 €
Realizácia
-
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
01.11.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
01.11.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
-
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
12,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
12,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3 - 3,4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3 - 3,4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 - 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 - 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Administrativní, kancelářské i jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok -ZDV_HCP _4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské i jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok -ZDV_HCP _4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -3,4,5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -3,4,5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a iné nepřímé výdaje

Sumarizační harok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a iné nepřímé výdaje

Sumarizační harok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
10,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
450,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizační hárok ZDV_HCP_6 - 2,3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizační hárok ZDV_HCP_6 - 2,3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_6 - 4,5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_6 - 4,5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_ 6

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_ 6

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_ HCP_6 -6

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_ HCP_6 -6

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_6 -1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_6 -1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
104,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
350,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
49,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
9,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
14,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
11,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
350,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
103,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
14,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
44,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
21,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Město Klobouky u Brna

Suma celkom
1,046 €
Vrátená suma
1,046 €
Suma na vymáhanie
1,046 €
Typ
Iné nezrovnalosti v…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Město Klobouky u Brna

Suma celkom
71,552 €
Vrátená suma
71,552 €
Suma na vymáhanie
71,552 €
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Senica
IČO
00309974
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.