Popis projektu

Spoločným menovateľom cezhraničnej spolupráce a jej výstupov je história cezhraničného regiónu na pozadí fenoménu historickej Českej cesty. Na prezentáciu témy bude v Senici zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. Bude v nej zriadené mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty. Po rekonštrukcii bude objekt zapísaný do zoznamu NKP SR. V chátrajúcom zámku v Kloboukách u Brna so sídlom 100 ročného národopisného múzea bude revitalizovaná, inovovaná a rozšírená expozícia. Čiastočne bude zrekonštruovaný zámok (NKP). Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Cieľom projektu je zviditeľniť menej známe kultúrne dedičstvo, vytvoriť ucelený produkt a nové ciele kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Viac
Subjekt
Mesto Senica
Partneri
Město Klobouky u Brna
Miesta realizácie
Klobouky u Brna, Senica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.02.2020
Celková suma
1,531,065 €
Vlastné zdroje
99,627 €
Vyčerpané z projektu
136,792 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
15.02.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
13.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
23,820 €
Schválené na preplatenie
17,865 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
23,820 €
Schválené na preplatenie
17,865 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Zpracování PD k opravě muzea v Kloboukách u Brna

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Příprava a administrace žádosti o NFP - Česká cesta

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
1,811 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 05/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
1,811 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
1,894 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 06/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
1,894 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 07/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

Reklamní banner a reklamní cedule

Reklamní banner a reklamní cedule

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Reklamní banner a reklamní cedule

Reklamní banner a reklamní cedule

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
-
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
15,959 €
Schválené na preplatenie
15,919 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,388 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
15,959 €
Schválené na preplatenie
15,919 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,388 €
Realizácia
-
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 08/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 09/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
01.11.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 10/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
01.11.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Zpracování studie interiéru muzea projektu Česká cesta - fáze 3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 11/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
1,712 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

DPP - manažerů a odborných pracovníků 12/2018

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

DPP - manažerů a odborných pracovníků 01/2019

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
-
Názov

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Paušál - Administrativní, kancelářské a jiné výdaje

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
12,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
12,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mesto Senica
Dodávateľ
Mesto Senica
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3 - 3,4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_3 - 3,4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -1

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 - 2

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Administrativní, kancelářské i jiné nepřímé výdaje

Sumarizační hárok -ZDV_HCP _4

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_4 -3,4,5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a iné nepřímé výdaje

Sumarizační harok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Město Klobouky u Brna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Senica
IČO
00309974
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.