Popis projektu

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. je pokračovaním pilotného projektu Centrum sociálneho dialógu. Cieľom projektu je vytvoriť
priestor pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a zároveň posilniť
budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Partnermi
projektu sú Konfederácia odborových zväzov SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Vzťahy medzi prijímateľom a partnermi projektu sa budú riadiť partnerskými
zmluvami. Národný projekt bude obsahovať hlavnú aktivitu Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov s dvomi podaktivitami:
Koordinácia a vecné riadenie projektu a Vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov. Projekt je orientovaný na
nasledovné typy prijímateľov: štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú na úrovni výsledkov Počet
vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií a pod.) a Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie
zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom a na úrovni výstupov Počet zapojených zamestnancov
inštitúcií trhu práce. Projekt sa realizuje na celom území SR, v súlade s OP ĽZ sú výdavky oprávnené z ESF iba pre menej rozvinuté regióny.
Proporcionálna časť nákladov za viac rozvinutý región bude plne financovaná z iných zdrojov bez spolufinancovania z ESF.

Viac
Subjekt
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Partneri
Republiková únia zamestnávateľov, Konfederácia odborových zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Združenie miest a obcí Slovenska
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.07.2021
Celková suma
14,450,363 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,114,876 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie odborných kapacít sociálnych …
Typ
Podpora projektov z…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
87,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom
Hodnota
356,0 (počet)
Cieľ
1715,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce
Hodnota
356,0 (počet)
Cieľ
1715,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.