Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia 2 významných pamiatok česko-slovenského cezhraničného regiónu – Budatínskeho hradu a hradu Hukvaldy. Obidve kultúrne pamiatky majú  oveľa väčší potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu než aký teraz využívajú. Investičné práce na hrade Hukvaldy budú pozostávať zo sanácie severovýchodnej hradby pri druhej bráne hradu a stabilizácie východného nárožia. Zrekonštruovaním 2 nadzemného podlažia Budatínskeho hradu vznikne samostatný okruh, ktorý bude využívaný na interaktívne výstavy, tvorivé dielne a prezentáciu spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničia. Na investičné aktivity budú nadväzovať propagačné  aktivity na obidvoch stranách – seminár s výstavou, workshopy na tému opevnenia v cezhraniční s kultúrnym programom a tvorivými dielňami.

Viac
Subjekt
Žilinský samosprávny kraj
Partneri
Moravskoslezský kraj
Miesta realizácie
Hukvaldy, Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.11.2019
Celková suma
1,253,391 €
Vlastné zdroje
82,298 €
Vyčerpané z projektu
1,769,986 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
15.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2020
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
34,078 €
Schválené na preplatenie
34,078 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
7,459 €
Schválené na preplatenie
7,459 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
220,622 €
Schválené na preplatenie
220,622 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
32,198 €
Schválené na preplatenie
32,198 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
32,264 €
Schválené na preplatenie
32,198 €
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
221,068 €
Schválené na preplatenie
220,622 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
7,498 €
Schválené na preplatenie
7,459 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_01

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
35,040 €
Schválené na preplatenie
34,078 €
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP

Investícia

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,920 €
Schválené na preplatenie
100,920 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

ZDV_VP

Investícia

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,920 €
Schválené na preplatenie
100,920 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Investície

sumarizačný károk - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,959 €
Schválené na preplatenie
112,959 €
Realizácia
30.03.2019
Názov

Investície

sumarizačný károk - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,959 €
Schválené na preplatenie
112,959 €
Realizácia
30.03.2019
Názov

ZDV_VP_2.2

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

ZDV_VP_2.2

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
363,801 €
Schválené na preplatenie
363,801 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,277 €
Schválené na preplatenie
8,177 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
3,660 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
3,660 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,177 €
Schválené na preplatenie
8,177 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
363,801 €
Schválené na preplatenie
363,801 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
4,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_2_

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
4,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BV_Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KV_Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KV_Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
55,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BV_Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BV_Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KV_Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KV_Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
51,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BV_Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Moravskoslezský kraj
IČO
70890692
Názov
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
IČO
31600042
Názov
Žilinský samosprávny kraj
IČO
37808427
Názov
VGV, s.r.o. Ing. Vladimír Golis
IČO
44925573
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.