ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR (2. fáza)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Železnice Slovenskej republiky realizujú modernizáciu úseku Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka – štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce sa boli obstarané ako jedno dielo avšak z dôvodu rôznych zdrojov financovania je stavba rozdelená na dve Sekcie:

Sekcia A: Čadca – Svrčinovec financovaná z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu.

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR, ktorá splnila podmienky rozdelenia na 2 fázy a ktorej prvá fáza bola financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu a druhá fáza, ktorá je predmetom tejto ŽoNFP bude financovaná z Programu Slovensko 2021-2027 a štátneho rozpočtu. Pre druhú fázu sekcie B budeme ďalej používať názov: „

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajne železničnej trate 106D Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova CZ v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/- štátna hranica SR/ČR. Trasa Žilina – Čadca je z medzinárodného hľadiska súčasťou hlavnej siete TEN-T , Paneurópskeho dopravného koridoru č. VI. Žilina –Čadca – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR je prepojením koridoru TEN-T s koridorom č. 3 v sieti ČD. Cieľom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov: AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie železničnej infraštruktúry zabezpečiť kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru a deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov:

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE),

• Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T),

• Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí),

• Používatelia novovybudovaných, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí

• Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie 

• Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných  tratí TEN-T,

• Nákladná železničná doprava,

• Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Svrčinovec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.08.2025
Celková suma
29,343,244 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
Modernizácia, resp.…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre
Hodnota
-
Cieľ
5002,0934 (človekodeň/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202403008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,062,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2024
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202403008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2024
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202401007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
82,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2024
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202401007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2024
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202402008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
413,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2024
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202402008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2024
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.